Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

De leden van Rabobank Horst Venray mogen via de Rabobank Clubkas Campagne een bedrag van € 125.000 verdelen over verenigingen en stichtingen in het werkgebied. Elk meerderjarig lid krijgt de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Op deze manier wil Rabobank Horst Venray bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving. De Rabobank Clubkas Campagne komt voor een groot aantal verenigingen en stichtingen in de plaats van sponsoring en donaties.

Zo werkt het

In de stemperiode van 26 september tot 10 oktober bepalen de leden van de Rabobank Horst Venray hoe dit bedrag wordt verdeeld. Elk meerderjarig lid ontvangt hiervoor per post een stemkaart. Met een unieke code kunnen zij vervolgens online stemmen, waarvan hij of zij er maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting mag uitbrengen. Het is overigens niet verplicht alle stemmen uit te brengen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Tijdens de finale-avond op 21 november wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

Wij rekenen op uw stem, waarvoor dank!