Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

   Dhr. Hay Arts

Geboren: 20 augustus 1951
Onderscheiden: 25 april 2008
Door burgemeester Kees van Rooij

Verdiensten:

 • Jong Nederland Hegelsom. 1969 – 1974 Als Voorzitter en tevens secretaris en kampleider.
 • 1971-1975 Lid van de Jeugdraad, een overkoepeld orgaan van alle jeugdverenigingen in Hegelsom.
 • 1972-1973 coördinator van de bouw bij het nieuwe plaatselijk Jeugdhuis.
 • 1973-1975 Jeugd vorst. Carnavalsvereniging D`n Tuutekop.
 • 1976 Prins Carnaval van het tuuteriek.
 • 1977–1982 Penningmeester van D’n Tuutekop.
 • 1997–2004 Voorzitter van de carnavalsvereniging D`n Tuutekop.
 • Vanaf 1977 bijdrage zittingavonden in diverse hoedanigheden.
 • 2004 presentatie van de door Thijs Wagemans ontworpen vlag van D’n Tuutekop.
 • 2004 Huldiging met Orde van Verdiensten D`n Tuutekop.
 • Mede oprichter H.V.C.( Hegelsomse Volleybal Club)
 • 1977–1991 Voorzitter van H.V.C.
 • 1991 benoemd tot erelid van Volleybal club.
 • 1991 Brozen Legpenning van de Ned. Volleybal Bond ontvangen.
 • 1970–1983 Correspondent voor Dagblad voor Noord Limburg voor activiteiten van Hegelsomse verenigingen.
 • Vanaf 2006 voorzitter Dorpraad Hegelsom.
 • 2006-2008 Voorzitter commissie 75 jaar Parochie Hegelsom.