Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Bijnamen inwoners Hegelsom

In de dorpen, waar vroeger meerdere mensen bekend waren onder dezelfde naam, was het gebruikelijk onderscheid te maken door gebruik van een bijnaam. Hierdoor waren mensen vaak bekender onder hun bijnaam dan onder hun werkelijke naam. Bijnamen verwezen vaak naar de naam van de boerderij of dorp waar iemand woonde of gewoond had, een beroep of de naam van hun vrouw of moeder.
Ook in ons dorp kennen we veel bijnamen van personen.
Na vele gesprekken met inwoners van ons dorp zijn de gebruikte bijnamen op papier gezet.

FAMILIENAAM BIJNAAM ADRES VERKLARING BIJNAAM

Aerts Franciscus ev Claessen Pedjes Cis Bosstraat Woonde aan een paadje op de hei.
Franciscus is de vader van:Aerts Frans ev Schobers Pedjes Frens Bosstraat Had een kuikenbroederij
Aerts Mathijs ev Wijnands Pedjes Ties Bosstraat Omgekomen bij bombardement op 1 augustus 1942
Aerts Piet Pedjes Piet
Aerts Wiel ev Jeurissen Pedjes Wiel Langstraat

Bertrams Sjang ev Pouwels Berger Sjang Asdonck nu van Elzenweg Op den Berger, woonde achter aan het bos
Sjang is de vader van: Bertrams Piet ev Thijssen Berger Piet Asdonck nu van Elzenweg Kwam van “den Berger”
Piet is de vader van
Grad, Sjeng en Huub

Bouten Jacob ev Hoeijmakers Niese Jaak Asdonck nu Niesweg Genoemd naar boerderij “de Nies”.
Jacob is de vader van:
Bouten Ger Ger vaan de Nies van Elzenweg
Bouten Jan Jan vaan de Nies St. Jorisweg

Bouten Grad Hensen Grad Stationsstraat
Grad is de vader van:
Bouten Thei ev Driessen Hensen Thei Stationsstraat Bonendorserij
Bouten Tinus ev Huijs Hensen Tinus Kogelweg nu Heijnenstraat Bonendorserij

Buijssen Hendrik ev Bouten Nolle Driekus Bosstraat Naam Nolle komt van de buurt “De Middellijk” in Horst
Hendrik is de vader van;
Buijssen Jan ev Zanders Nolle Jan Bosstraat
Jan is de vader van:
Henk, Jan, Lau, Paul, Huub, Wil,
Marcel, Guus en Fons

Crooymans Lodewijk Kroëwagens Lotje Stationsstraat Winkeltje
Crooymans Hanneke en Wullem Kroëwagens Hanneke en Wullem Langstraat

Derix Mathijs Vief oorse Thies Hoek Speulhofsbaan (nu Tongerloseweg/Spoorweg) Hij was bouwvakker en ging altijd met de trein. Hij was altijd al om 05:00 uur op het station, terwijl de trein pas om 06:00 uur vetrok
Mathijs is de vader van:
Derix Piet ev Kellenaers Piet vaan Vief oorse Thies Speulhofsbaan Piet is gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog
Piet is de vader van Thijs en Lei

Driessen Johannes ev van Issum Langen Driesse Bosstraat Was een grote man.

Driessen Petran ev Martens Doere Petran Bemmelstraat nu Hillenweg
Petran is de vader van:
Sjang, Graad en Jacob

Driessen Piet ev Seykens Pierke Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat Naam Pierke verbastering van Piet.
Piet is de vader van:
Driessen Ben Pierke ziene Ben Past. Debijestraat Café “De Hoop”
Driessen Grad Pierke ziene Grad
Driessen Mart Pierke ziene Mart Kruisstraat
Driessen Hay Pierke ziene Hay Langstraat

Dijckmanns Martien ev Wigg Dijckmenke Bossstraat
Martien is de vader van Martien
en Huub
Dijckmanns Huub ev Sommeren De schoester Kruisstraat Schoenmaker en schoenenzaak

Emons Wim ev Thijssen Gediemers Wumke Stationsstraat
Wim is de vader van Jac

Francken Driek ev Ververgaert Vergers Driek Holstraat nu Past. Debijestraat Driek was getrouwd met Marie Ververgaert, de naam is een verbastering.
Driek is de vader van: Ger, Eed, Wiel, Jac, Thei en Rien

Geerards Sjang ev Kellenaers Rolver Sjang Bosstraat
Sjang is de vader van:
Jo, Bert, Jeu en Piet

Geurtjens Antoon ev Seelen D’n Bekker Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat Bakkerij/winkel
Antoon is de vader van:
Geurtjens Lambert Lambert vaan d’n bekker Past. Debijestraat Bakkerij/winkel
Lambert is getrouwd met:
Geurtjens – Sijbers Mien Mientje vaan d’n bekker Past. Debijestraat Bakkerij/winkel

Geurts Sjeng ev Beelen/Janssen Bille Sjeng Asdonckerweg
Geurts – Janssen Marie Bille Marie Asdonckerweg

Geurts Handrie ev Lemmen Hombergs Handrie (voorheen Michels Handrie) Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat. Handrie was getrouwd met Hombergs Nel (Lemmen), die de boerderij “D’n Homberg” (Past. Debijestraat) had geërfd.
Handrie was de vader van:
Geurts Toën, Marie, Jeu en Jac Michels of Hombergs Toën, Marie, Jeu en Jac Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat

Geurts Sjang ev Hanssen Convents Sjang of Krante Sjang Stationsstraat Krantenbezorger
Sjang is de vader van:
Jac, Chris, Ger en Piet
Geurts Jac Schilders Jac, Convents Jac of Krante Jac Past. Debijestraat Jac had een schildersbedrijf

Geurts Lei ev van der Vight Michels Lei Asdonck nu van Elzenweg Lei woonde voorheen op “Michelsplaats”, een boerderij in Horst aan de Kerkstraat
Lei is de vader van:
Geurts Frans ev Billekens Michels Frans Asdonck nu van Elzenweg Bijnaam is afgeleid van deze boerderij.
Geurts Toon ev van Maris Michels Toën Asdonck nu van Elzenweg

Geurts Petran ev Hansen Trennus Hoek Stationsstraat/Asdonckerweg Trennus is een verbastering van Petran
Petran is de vader van:
Geurts Hay Trennus ziene Hay
Geurts Ben Trennus ziene Ben Hoek Stationsstraat/Asdonckerweg
Geurts Wiel Trennus ziene Wiel Past. Debijestraat
Geurts Toon Trennus ziene Toën Stationsstraat champignonkwekerij

Geurts Kobus ev Jeurissen Vannëleze Kobus Asdonck nu van ElzenwegÂÂ Genoemd naar boerderij “Vannëleze”
Kobus is de vader van Jeu
Geurts Jeu ev Zanders Vannëleze Jeu Asdonck nu van Elzenweg Straatnaam van Elzenweg is afgeleid van “Vannelëze” Woonde in boerderij “Van Elzen”, van Elzenweg 2.
Geurts – Zanders Truui Vanelze Truujke van Elzenweg

van Helden Petran ev van Hoof Momme Petran Asdonck nu St. Jorisweg Woonde op boerderij “de Mom”
Petran is de vader van Thei
van Helden Thei ev Kleuskens Petran zien Theike of Theike vaan Momme Petran Asdonck nu St. Jorisweg

van Helden Hannes ev van Issum van Issums Hannes Bosstraat Genoemd naar zijn vrouw
Hannes is de vader van: Graad, Wiel, Hay en Dré
van Helden Wiel ev Lemmen Wiel vaan van Issums Hannes Bosstraat Tuinderij

van Helden Martien ev Crooijmans Kroëwagens Tien Bosstraat Verbastering van de naam van zijn vrouw

van Helden Bertje ev Wijnhoven Kroët Bertje Speulhofsbaan nu Tongerloseweg

van Helden Bert ev van Issum Koale Bert Kogelweg nu Kogelstraat Was kolenboer en verkocht petroleum.
Bert is de vader van Jan, Wiel, Fried en Bér

van Helden Wiel ev Scherf Slechter Kogelweg nu Kogelstraat Wiel was (huis)slager en had een slagerij aan de Kogelstraat
Wiel is de vader van:
van Helden Jac Jac vaan de slechter Reysenbeckstraat/Veldlaan Jac was van beroep ook slager
van Helden Lambert Lambert vaan de slechter Langstraat
van |Helden Chris Chris vaan de slechter Kogelstraat Snackbar Chris en Annie
Geurts – van Helden Nel Nel vaan de slechter Kogelstraat

Heldens Leike ev Jeurissen Niesse Leike Asdonck nu van Elzenweg Naam afgeleid van Jeurissen
Woning was gemaakt van de schuur (van de Joëst)

Helsen Driek Rolver Driek Tongerloseweg

Hesen Bert ev Veerman Bos Bert Mevrouwsbosweg Bosarbeider
Hesen Johannes ev Coppers Bos Hannes Bosstraat Bos- en Peelarbeider
Johannes is de vader van:
Lowie, Bert, Piet, Sjeng en Willem
Hesen Lowie ev Hesen Bos Wieke Wachtpost 13 later TongerlosewegÂÂ Gemeentewerker
Lowie is de vader van:
Bér, Wiek en Hans

Hesen Bert ev Schaminee Melkboor Kogelweg nu Kogelstraat Bert was melkventer (kar met paard).

Hoeijmakers Graad ev Jeurissen Niesse An Genoemd naar boerderij “de Nies”.

Jacobs Thei ev van Helden Drils Thei Asdonck nu van Elzenweg Genoemd naar boerderij “Driels”
Thei is de vader van:
Piet, Wum, Leike en Fien
Jacobs Piet ev Janssen Drils Piet Stationsstraat
van Encekvort Sef ev Jacobs Fien Drils Fien Asdonck nu van Elzenweg Fien bleef wonen op boerderij “Driels”.

Jacobs Hendrik ev vd Munckhof Mechelen Driek of Telver Driek Bosstraat Vrouw heette Mechtilda en naam is verbasterd.
Hendrik is de vader van:
Wim, Bert, Piet en Thei
Jacobs Bert ev Baltussen Mechelen Bert of Telver Bert Bosstraat Moeder van Bert heette Mechtilda en naam is verbasterd.

Janssen Jac ev van Egeren Angenese Jac Kruisstraat Moeder van Jac was Angenies Nelke
Jac is de vader van Sef Angenes was de vrouw (uit België) van Jac (Belse An)
Janssen Sjeng ev Kurvers Angenese Sjeng Langstraat Sjeng is een broer van Jac
Sjeng is de vader van Ben en Jan

Janssen Piet ev Verdellen De smid Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat Beroep Smid en hoefsmid
Piet is de vader van:
Janssen Hay Hay vaan de smid
Janssen Chris ev Hoogenhof Chris vaan de smid Past. Debijestraat Tankstation
Janssen Annie Annie vaan de smid Past. Debijestraat
Annie vaan d’n Boond Werkte bij de Boerenbond
Janssen Jeu Jeu vaan de smid Past. Debijestraat
Janssen Leen Leen vaan de smid Past. Debijestraat Juffrouw Leen

Janssen Wim ev Josten Klompe Wumke en ook Stationsstraat Liep altijd op klompen
Wim is de vader van Jan en Hay Wolters Wumke

Janssen Jan ev van Beek Heldense Jan Hesselenweg/Stationsstraat Jan is geboren in Helden en verhuisde naar Hegelsom

Jeurissen Frans ev Minten Niesse Frans Langstraat Kwam van de Nies.

Kellenaers Albert ev Houwen Pouwkes Altje Speulhofsbaan nu Tongerloseweg Vader van Albert heette Pouwke
Albert is de vader van:
Bér en Hay
Kellenaers Bér Altje ziene Bér Spoorweg Genoemd naar hun vader
Kellenaers Hay ev Schattevoet Altje ziene Hay Wachtpost 13 later Kogelstraat Fietsenreparateur

Kellenaers Bert ev Derix Rolver Bert Bosstraat Omgekomen bij oorlogs bombardement op 1 augustus 1942
Bert is de vader van Lei
Kellenaers Driek ev Helsen Rolver Driek Bosstraat
Driek is de vader van Bert enÂÂ
Sjang

Kellenaers Jacob ev Hoeben Buyske ziene Kuub Speulhofsbaan nu Tongerloseweg Klein manneke, bijnaam afkomstig van Buijssen Molen in Horst
Jacob is de vader van:
Piet en Jan
Kellenaers Jan ev van Kempen Buyske zien Jentje Speulhofsbaan nu Tongerloseweg Jentje is verkleinnaam van Sjeng
Jan is de vader van: Sjeng was een heel kleine man.
Sjaak, Ger en Hay
Kellenaers Sjaak ev van Dijk Buyske ziene Sjaak (Jentje) Speulhofsbaan nu Tongerloseweg
Kellenaers Piet ev Peeters Buijske zien Pietje Bosstraat Loonbedrijf
Piet is de vader van:
Sjaak, Hay, Lei, Martien en Piet
Kellenaers Sjaak ev Wijnen Buyske ziene Sjaak Bosstraat Loonwerker
Kellenaers Hay Hayke vaan d’n Boond Bosstraat Hay werkte bij de Boerenbond

Kellenaers Lei ev Coppers Pouwkes Lei Bemmelstraat nu Hillenweg
Lei is de vader van:
Lod, Sef, Grad en Eed
Kellenaers Lod Friet Lod Venstraat Lod had de eerste frietkraam in Hegelsom, later een snackbar.

Kellenaers Willem ev Raassens Krante Wullem St. Hubertusstraat Wullem bracht de kranten rond

Kellenaers Wiel ev Vos Todde Wielke of Iezer Wielke Langstraat Wiel zamelde oude lompen (textiel) en oud ijzer in

Keijsers Wullem ev Bouten Mielders Wullem Stationsstraat Café en landbouwer
Wullem is de vader van:
Toon en Jan
Keijsers Toon ev Hagens Mielders Toën Stationsstraat
Keijsers Jan ev Zanders Mielders Jan Past. Debijestraat Café en eierhandel

Lemmen Jacob ev Zanders Hombergs Kuub Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat Jacob kwam van “d’n Homberg”
Jacob is de vader van:
Jeu, Wum, Bert, Sef, Dien, Nel en Mien.
Lemmen Sef ev Linders Reysenbecks Sef of Hombergs Sef Holstraat nu Reysenbeckstraat Genoemd naar boerderij “De Reysenbeck”, Reysenbeckstraat 32
Lemmen Jeu ev van der Sterren Hombergs Jeu en Momme Marie Asdonck nu St.Jorisweg Naam Marie komt boerderij “de Mom”.

Lemmen Herman ev van de Water Wienes Herman Holstraat nu Hagelkruisweg Genoemd naar boerderij “Wienes”
Herman is de vader van:
Lambert, Hay, Piet, Truuj en Lucia
Lemmen Hay Wienes Hay Holstraat nu Hagelkruisweg Hay was zaakvoerder van de Boerenbond (LLTB)
Lemmen Lambert ev van Rens Wienes Lambert Kogelweg nu Kogelstraat
Lemmen Tinus ev Sijbers Wienes Tiën Stationsstraat Timmerbedrijf. Bijnaam kwam van timmerbedrijf.
Tinus is de vader van:
Bér, Hay, Wiel, Ger en Pierre
Lemmen Hay ev Peeters Wienes Hay Past. Debijestraat Schilder
Lemmen Wiel ev Gooren Wienes Wiel of Tummer Wiellie Stationsstraat Wiel was timmerman en gaf les aan de Lagere Landbouwschool (thans Citaverde College)

Lenssen Drikus ev Brouwers Groëten Driek Bosstraat Werd zo genoemd vanwege zijn grote lichaamslengte
Drikus is de vader van: Dodengraver
Sjang, Toon en Tinus
Lenssen Sjang ev van Rens Sjang vaan Groëten Driek Bosstraat
Lenssen Toon ev Schatorjé Groëten Driek ziene Toën Kogelweg nu Kogelstraat Secretaris Tuinbouwvereniging
Lenssen Tinus ev Keijzers Groëten Driek ziene Tien Langstraat Boekhoudkantoor

Lenssen Mathijs ev Verdellen Groëten Thies Bosstraat Werd zo genoemd vanwege zijn grote lichaamslengte
Mathijs is de vader van:
Sjang, Grad. Thei en Mart
Lenssen Thei ev Huijs Groëten Thies ziene Thei Bosstraat Dependance Nunhems Zaden
Lenssen Mart ev Groëten Thies ziene Mart Bosstraat

Maes Tieske ev vd Heuvel Tieske Mas Langstraat Verbastering van de naam Maes
Tieske is de vader van:
Sjeng en Jeu
Maes Sjeng ev Driessern Tieske Mas ziene Sjeng Langstraat
Maes Jeu ev Janssen Tieske Mas ziene Jeu Bosstraat

Manders Hannes Manders Hannes Kogelweg nu Kogelstraat 1e dodengraver van Hegelsom

Nellen Grad ev vd Berg Stationsstraat Café Nellen
Grad is de vader van:
Bér, Hay, Toon, Wum en Sjaak
Nellen Bér ev Driessen Kapper Kogelstraat Bér was kapper en had een
Bér is de vader van: kapperszaak aan de Kogelstraat
Nellen Jan Jan vaan de kapper Kogelstraat Jan is ook kapper
Nellen Jac Stationsstraat Weegbrug en Café “Zum Bahnhof”

Peeters Jacob ev Camps Seelen Kuëb Bosstraat Woonde voorheen op boerderij “Seelen” in Venray
Jacob is de vader van:
Martien en Lot
Peeters Martien ev Wilms Seelen Tien Bosstraat
Martien is de vader van:
Piet, Jaak, Jan, Hay, Thei en
Albert
Peeters Lot ev Willems Seelen Lotje Holstraat
Lot is de vader van
Jac, Jeu, Hay en Piet

van Rens Ties, is de vader van: Weijers Tieske Kwam van “het Weijers” aan de Meterikseweg in Horst
Bert, Chris en Mien
van Rens Bert Tieske ziene Bert Langstraat
van Rens Mien Tieske zien Mien Langstraat
van Rens Chris ev Hermans en Janssen Chritje Langstraat Chrit had een timmerbedrijf

van Rens Graad Denne Graad Langstraat arbeider
Graad is de vader van:
Drees en Frans
van Rens Drees ev van Helden Denne Drees Langstraat
Drees is de vader van Jo en Ger
van Rens Jo ev Janssen Jo vaan Dennen Drees Past. Debijestraat
van Rens Ger ev Verrijt Ger vaan Dennen Drees Past. Debijestraat

van Rens Antoon ev Keijzers Keijzers Toëntje Kogelstraat 41 Naam afkomstig van de vrouw van Antoon, die heette Keijzers
Antoon is de vader van:
Lambert, Chris, Sjang, Mathieu,
Sef en Piet
van Rens Lambert ev Peeters Keijzers Lambert Kogelweg/Heijnenstraat
van Rens Chris ev Schatorjé Keijzers Chrisjaan Kogelweg/Past. Debijestraat Kassier Boerenleenbank
van Rens Sjang ev Schouten Keijzers Sjang Langstraat
van Rens Mathieu ev Lemmen Keijzers Mathieu/Wienes Mathieu Holstraat nu Hagelkruisweg Genoemd naar boerderij “Wienes”
van Rens Piet Keijzers Piet Kogelstraat 41
van Rens Stien Keijzers Stien Kogelstraat 41

van Rens Willem ev Blokhuis Heze Mien ziene Wullem Bemmelstraat nu Hillenweg
Willem is de vader van Henny

van de Rijdt Piet ev van Helden De köster Past. Debijestraat Piet was koster in de kerk en had een kruidenierswinkel
Piet is de vader van:
van de Rijdt Jan ev van Helden Jan vaan de köster Heijnenstraat
van de Rijdt Thei ev Bexkens Thei vaan de köster Past. Debijestraat Thei was ook koster en is organist
van de Rijdt André André vaan de köster Heijnenstraat/Reysenbeckstraat
van de Rijdt Toën Toën vaan de köster Heijnenstraat

Schattevoet Piet ev Lenssen Schattevots Piet Bosstraat Eierinpakker en winkeltje
Piet is de vader van:
Sjeng, Han en Grad

Schobers Piet ev Heiligers Heiligers Pietje Bossstraat Genoemd naar zijn vrouw Anna
Piet is de vader van:
Grad, Bert, Hay, Sjaak, Frans en Thei

Smits Thei ev Schatorjé Schans Thei Speulhofsbaan nu Tongerloseweg “De Schans” in de Afhang te Horst
Thei is de vader van:
Toon, Jeu, Ger en Wiel
Smits Toon ev van Rens Toén vaan Schans Thei Tongerloseweg

Snellen Piet ev Janssen Stratjes Piet Kogelweg/Kogelstraat Piet woonde aan het straatje dat liep naar het vlasven (nu Venstraat)
Piet is de vader van:
Sjeng, Hay, Sjaak en Sef

Spreeuwenberg Sef ev Verhaegh Verhaeghs Sef Asdonckerweg Genoemd naar de naam van zijn vrouw
Spreeuwenberg Lot Verhaeghs Lot Asdonckerweg Genoemd naar de naam van hun moeder
Spreeuwenberg Lei ev Baltussen Verhaeghs Lei Kogelweg/Heijnenstraat
Spreeuwenberg Wum ev Janssen Verhaeghs Wum Asdonckerweg
Wum is de vader van:
Jan, Sef en Hay
Spreeuwenberg Jan ev Starren Jan Stoek Kogelstraat Jan was elektricien en had een elektrozaak
Jan is de vader van:
Wil en Roy

Stappers Drikus ev van Helden Geurden Driek Asdonck nu St. Jorisweg
Drikus is de vader van:
Piet, Frans en Thei
Stappers Piet ev Schobers Geurden Piet Asdonck nu St. Jorisweg
Stappers Frans ev Wismans Geurden Frans Kogelstraat Melkventer/tuinder

van der Sterren Bert ev van Momme Bert Asdonck nu St.Jorisweg Genoemd naar boerderij “de Mom”
Helden (zuster van Momme Petran)
Bert is de vader van Marie, Drika en An

van der Sterren Handrie ev Beelen Biele Heintje Stationsstraat Genoemd naar zijn vrouw
Handrie is de vader van:
Sjeng en Mien Genoemd naar hun moeder die Beelen heette.
Driessen – van der Sterren Mien Biele Mien Kogelstraat later Heijnenstraat
van der Sterren Sjeng ev Biele Sjengske Stationsstraat later Heijnenstraat Transportbedrijf
Wagemans
Sjeng is de vader van Hay
van der Sterren Hay ev Heijer Hay van Biele Sjengske Heijnenstraat nu Witveldweg Horst Transportbedrijf

van der Sterren Graad ev van Kempen en Janssen Heijnen Graad Heijnenstraat Bewoner van de boerderij “D’n Heijn”, Heijnenstraat 29
Graad is de vader van:
van der Sterren Piet ev Lemmen Heijnen Piet Mevrouwsbosweg Tuinder/rundveekapper/melk-schepper
van der Sterren Bér ev van Rens Heijnen Bér Kogelweg nu Heijnenstraat
van der Sterren Hay ev Anninck Heijnen Hay/de sneejer Hegelsomseweg nu Kruisstraat Kleermaker/textielwinkel
Geurts – van der Sterren Lies Heijnen Lies Past. Debijestraat
van der Sterren Toon ev Boots Heijnen Toën Kogelweg nu Heijnenstraat Tuinder/buschauffeur

Verdellen Jeu ev Thielen Rengs Jeu Hesselenweg nu Stationsstraat Woonde op boerderij “Rengsplats”, boerderij van zijn vrouw.
Jeu is de vader van:
Bert en Piet
Verdellen Bert ev Cox Rengs Bert Hesselenweg nu Heijnenstraat
Verdellen Piet ev Verrijt Rengs Piet Stationsstraat nu St. Jorisweg

Willems Thei ev Schouten Schouten Thei Schoutenweg Genoemd naar boerderij “Schouten”, waar Thei’s vrouw woonde.
Thei is de vader van: Sjang, Bert,
Piet, Hay, Sef en Jac Kuikenbroederij
Willems Sjang ev van Rens Schouten Sjang Mevrouwsbosweg
Willems Bert ev Dijkmans Schouten Bert Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat Winkel huishoudelijke artikelen en kuikensekser.
Willems Jac Schouten Jac Schoutenweg Kuikenbroederij
Willems Hay Schouten Hay Schoutenweg

Willems Bernard ev Wilders Bernardje Langstraat Verkleinnaam Speelterreintje “Bernardje” aan de Langstraat is hiernaar vernoemd.

Wijnhoven Karel ev Collin Hillen Karel HillenwegÂÂ Genoemd naar de boerderij “d’n Hill”, Hillenweg 2
Karel is de vader van:
Hay, Bér, Thei, Mart en Piet
Wijnhoven Hay ev van Meijel Hillen Hay Hillenweg
Wijnhoven Bér Hillen Bér Kogelstraat Had vroeger een frituurzaak
Wijnhoven Thei ev Allards Hillen Thei Holstraat

Wijers Jac ev Billekens Toeters Jac Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat Jac had een textielwinkel en ging met textiel langs de deur.
Zijn vader gaf muziekles en Jac gaf ook muziekles bij de fanfare.

Wijnands Kuub ev Aerts Britse Kuub Bosstraat Vader van Kuub kwam uit Maasbree (Bree)

Wijnen Jan ev Hermans Wiene Sjeng of Meister Wiene Kogelweg nu Heijnenstraat Hoofd van de Lagere school van 1933 tot 1972
Jan is de vader van:
Wijnen Jan ev Francken Jan vaan Meister Wiene St. Jorisweg

Zanders Bert ev Lemmen Joësten Bert Asdonck nu van Elzenweg Genoemd naar boerderij “de Joëst”
Bert is de vader van:
Sjang, Bert, Wum en Handrie
Zanders Handrie ev vd Beuken Joësten Han Asdonck nu St. Jorisweg Kwam van boerderij ‘de Joëst”
Zanders Wum Joësten Wum Asdonck nu van Elzenweg Wum, Beth en Nel bleven wonen
Zanders Beth Joësten Beth Asdonck nu van Elzenweg op boerderij “de Joëst”
Zanders Nel Joësten Nel Asdonck nu van Elzenweg
Zanders Bert Joësten Bert Hegelsomseweg nu Past. Debijestraat Huize Nelke
Zanders Nel Joësten Nel Huize Nelke

Zanders Sjang ev Hesen Kogels Sjang of Kogelsboor Kogelstraat Bewoner van de boerderij “De Kogel”, Kogelstraat 70.
Sjang is de vader van:ÂÂ
Wiel, Piet, Bert en Sef
Zanders Sef ev Wijnhoven Kogels Sef Kogelweg nu Kogelstraat
Zanders Piet ev Jeurissen Kogels Piet Bosstraat
Zanders Bert ev Hendricks Kogels Bert Langstraat
Zanders Wiel ev Cox Kogels Wiel Kogelweg nu Kogelstraat

Datum opmaak: 19 november 2015, aangepast maart 2016.