Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Het ontstaan van het huidige dorp

Het huidige dorp Hegelsom is ontstaan in de jaren 1929 tot 1933 uit de twee gehuchten: “Hegelsom” gelegen aan de Stationsstraat en “Voor-America” gelegen aan de Bosstraat en Speulhofsbaan. Behalve deze twee kleine kernen kende men kleinere buurten of boerderijen met namen als “Den Homberg”, “Den Asdonck”, “Wienus”, “De Nies” en “De Reysenbeck”.

De stichting van een zelfstandig dorp werd versneld door de oprichting van een nieuwe parochie. Oorzaak hiervan was de scholensituatie in Horst-Centrum. Het aantal leerlingen aldaar was zo groot, dat de bestaande school moest worden uitgebreid. Door gebrek aan financiële middelen ontwikkelde men een alternatief plan namelijk een nieuwe, met de behoefte meegroeiende school in het gebied van het huidige Hegelsom. De school werd op 7 september 1930 geopend.

Toen de school eenmaal realiteit was, groeide ook de behoefte om in Hegelsom een zielzorgeenheid te scheppen: een rectoraat, dat enkele jaren later in 1933 een parochie werd. Een zielzorgeenheid kan echter alleen maar functioneren met een eigen kerkgebouw en een eigen geestelijke. In augustus 1932 werd met de bouw van de kerk en de pastorie begonnen. Omdat de kerk in Horst was toegewijd aan St. Lambertus, bisschop van Maastricht, koos men in Hegelsom als patroon St. Hubertus, de opvolger van St. Lambertus.
Het is haast niet voor te stellen maar de kerk en de pastorie werden gebouwd voor de som van ƒ 49.999,–.

In 1934 en 1935 werd in twee etappes het patronaat, het huidige gemeenschapshuis, gebouwd. De eerste toneeluitvoering vond plaats op 6 januari 1936. Vooruitstrevend als men was, werd besloten het patronaat aan de achterzijde uit te breiden met een beugelbaan.
Op 4 februari 1938 werd dit bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst (thans gemeente Horst aan de Maas) goedgekeurd.