Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Kerkgeschiedenis

1932  Het bouwen van de kerk

1933  Eerste steenlegging van de kerk

Aanstelling Rector en eerste H. Mis

Officiële oprichting van het rectoraat

Kerkbestuur wordt ook schoolbestuur

Oprichting H. Familie

1934  Eersteprocessie Inzegening kerkhof

Begin van de beschildering van het interieur van de kerk

Oprichting St. Radboudcomité

1937 Kerk-consecratie
Installatie van de eerste pastoor

1940 Begin van de oorlog

1942 Orgelwijding

Klokkenroof

1945 Pastoor L. Debije benoemd tot pastoor-deken te Horst

Installatie van Pastoor L. van Gassel

1947  Oprichting Katholiek Thuisfront

Processie naar Tienray

1948  Inzegening van de nieuwe klokken

Eerste plechtige H.Mis van de eerste priester van Hegelsom

1951  Inzegening nieuwe vaandel van de K.A.B.

Vertrek van Pastoor L. van Gassel

1952  Installatie nieuwe pastoor H. Geusgens

Eerste H. Mis Pater P. Hesen

Beeltenis O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

1953  Eerste H. Mis van Harrie Buijssen, pater Leopold

1954  Sterre der Zee

1955  Vertrek pastoor H. Geusgens

Installatie pastoor J. Cramers

1963 Eerste H.Mis van Antoon van Rens

1965  Eervol ontslag van pastoor J. Cramers

Benoeming pastoor H. Jacobs

1966  Benoeming Pater A. de Boer als assistent

1970 Benoeming pastoor Chr. Bruijnen

1987 Pater Ger Hofmans

2000 De parochie wordt opgenomen in de cluster Horst

2008 Plechtige Hoogmis ter herdenking van de eerste steenlegging

Inzegening herstelde dorpspleintje “Sint Hubertusplein”

Ontsteken verlichting uurwerk van de kerktoren