Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Druk bezochte tentoonstelling Stichting Heemkunde Hegelsom

Vanwege het 10 jarig bestaan hield de Stichting Heemkunde Hegelsom zondagmiddag 10 november jl. een tentoonstelling in Herberg Hegelsom (PETC+ terrein).                                                                                           

De tentoonstelling stond in het teken van de champignon- en pluimveeteelt (eenden- en kippenbedrijven en kuikenbroederijen) in ons dorp. Vele foto’s en attributen van de pluimveeteelt waren te zien. Ook een film uit vroegere tijden werd getoond. De belangstelling was deze middag erg groot (ongeveer 250 bezoekers) en vele herinneringen uit vroegere tijden konden worden opgehaald. Uit het gastenboek bleek dat de aanwezigen veel lof hadden voor de opzet van deze tentoonstelling.                                                                         

Mocht u na het zien van deze tentoonstelling nog foto’s vinden om onze collectie nog mooier te maken, neem dan contact op met Nelly Dekker (telefoon 3988602) of stuur een berichtje naar het e-mailadres info@heemkundehegelsom.nl dan nemen wij contact met u op.