Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Tentoonstelling Stichting Heemkunde Hegelsom

Druk bezochte tentoonstelling Stichting Heemkunde Hegelsom Vanwege het 10 jarig bestaan hield de Stichting Heemkunde Hegelsom zondagmiddag 10 november jl. een tentoonstelling in Herberg Hegelsom (PETC+ terrein).                                                         ...
Eerste Pluimveeteeltvakschool

Eerste Pluimveeteeltvakschool

OPENING VAN DE EERSTE PLUIMVEETEELTVAKSCHOOL IN NEDERLAND OP “HOOSTERHOF” TE BEESEL (L). (C 7- 1953) Limburg heeft de primeur de eerste Pluimveeteeltvakschool in Nederland te bezitten. Doel van deze school is de vorming van theoretisch en praktisch onderlegde...
Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers gevraagd voor het digitaliseren van Kadasterkaarten en persoonsgegevens Heel veel mensen doen onderzoek naar het verleden, hun familiestamboom, het verleden van hun woning of stad en hun bewoners, archeologie, notarisaktes, oude foto’s enz. Helaas gaat...
Vroeger en Nu

Vroeger en Nu

Hegelsom vroeger en nu Eind van de vijftiger jaren kwam in Hegelsom de eerste friteskraam, welke werd gerund door Lod Kellenaers. In het begin stond deze kraam aan de Kogelstraat recht tegenover kruidenier Piet van de Rijdt. Later is deze verplaatst naar de...