Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Hegelsom vroeger en nu

Eind van de vijftiger jaren kwam in Hegelsom de eerste friteskraam, welke werd gerund door Lod Kellenaers. In het begin stond deze kraam aan de Kogelstraat recht tegenover kruidenier Piet van de Rijdt. Later is deze verplaatst naar de Kruisstraat tegenover de boerderij van de fam. Wagemans. Toen deze kraam verdween verhuisde Lod Kellenaers in 1969 naar het cafetaria/café in het pand van de voormalige bakkerij Hermans aan de Kruisstraat (vanaf 1974 Café/bar de Heide).

Op de foto uit 1959 de eerste friteskraam van Hegelsom aan de Kogelstraat (Sint Hubertusplein). Op de foto van links naar rechts Wiel van Rens, Bert Hesen, moeder van Ben Driessen (Pierke ziene Ben) en echtgenote van Piet van de Rijdt (kruidenier en koster).