Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Bijeenkomst DB en vrijwilligers:

Donderdag 9 september 2021 om 20.00 uur

en

Donderdag 16 december 2021 om 20.00 uur (afsluiting van het jaar)

Archiveren:

Zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur;

11 september 2021

 9 oktober 2021

13 november 2021

11 december 2021

Donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur

30 september 2021

28 oktober 2021

25 november 2021

 

Vrijwilligers gevraagd

Heel veel mensen doen onderzoek naar het verleden, hun familiestamboom, het verleden van hun woning of stad en hun bewoners, archeologie, notarisaktes, oude foto’s enz. Helaas gaat hiervan veel verloren. Enkele jaren geleden werd in Zuid-Limburg een ambitieus project gestart, het “AEZEL-projek” (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigenaren en Leefgemeenschappen), met als doel deze versnipperde erfgoed informatie in Limburg te digitaliseren, centraal op te slaan en voor een breed publiek toegankelijk te maken via het internet.                                                                                                                                  

Het uiteindelijke resultaat is dat je straks door middel van het aanklikken van een kadasternummer van een perceel door de tijd heen kunt zien, wie de eigenaren waren/zijn, wat hun beroep was/is, hoe groot het perceel is, etc.                                                              

Informatie over het project kunt u vinden op de website: www.aezel.eu                                      

De al ingevoerde gegevens van 1842 en de daarbij behorende kaarten van Horst en Sevenum zijn al op de website te zien.  Enkele vrijwilligers van onze stichting zijn al enkele jaren bezig met dit project. Het digitaliseren van allerlei gegevens is een tijdrovende klus en veel gegevens zijn al in het systeem gezet. Het project is nog niet af en voor het verwerken van nog meer gegevens in de computer vragen wij uw hulp. Wie willen ons behulpzaam zijn? De werkzaamheden kunnen vanuit de thuissituatie worden gedaan en u kunt zelf bepalen wanneer u aan het project wilt werken.

Hebben wij uw interesse gewekt en hebt u belangstelling, stuur dan een berichtje naar het e-mailadres: info@heemkundehegelsom.nl , waarna contact met u wordt opgenomen of bel even naar onze secretaresse Nelly Dekker-Geurts (077-3988602).

Hegelsom vroeger en nu

Eind van de vijftiger jaren kwam in Hegelsom de eerste friteskraam, welke werd gerund door Lod Kellenaers. In het begin stond deze kraam aan de Kogelstraat recht tegenover kruidenier Piet van de Rijdt. Later is deze verplaatst naar de Kruisstraat tegenover de boerderij van de fam. Wagemans. Toen deze kraam verdween verhuisde Lod Kellenaers in 1969 naar het cafetaria/café in het pand van de voormalige bakkerij Hermans aan de Kruisstraat (vanaf 1974 Café/bar de Heide).

Op de foto uit 1959 de eerste friteskraam van Hegelsom aan de Kogelstraat (Sint Hubertusplein). Op de foto van links naar rechts Wiel van Rens, Bert Hesen, moeder van Ben Driessen (Pierke ziene Ben) en echtgenote van Piet van de Rijdt (kruidenier en koster).

foto Kogelstraat vanaf kerk met rechts friteskraak van Lod Kerllenaers vlnr Wiel van Rens Bert Hesen moeder van Ben Driessen Pierke ziene Ben en Miet van de Rijdt

Foto 2017; De huidige mobiele friteskraam eveneens aan de Kogelstraat bij het Sint Hubertusplein.

2017 mobiele friteskraam kopie 3

Nieuw logo Stichting Heemkunde Hegelsom (25-02-2013)

Door onze plaatsgenoot Jeu van Helden (grafisch ontwerper) is een nieuw logo gemaakt voor de Stichting Heemkunde Hegelsom.
Basis voor het nieuwe logo is het kunstwerk “Kippen op bonenstaken”, welk in 1990 is gemaakt door kunstenaar Nicolaas van Ronkenstein en het symboliseert de agrarische oorsprong van Hegelsom. Het kunstwerk staat op het Sint Hubertusplein.

De Stichting Heemkunde wil graag de geschiedenis van Hegelsom in beeld brengen. De Stichting is dan ook op zoek naar oude foto’s, welke betrekking hebben op ons dorp. Oude foto’s zullen door de Stichting Heemkunde worden gescand en de foto’s gaan weer terug naar de eigenaar(s). Gescande foto’s kunnen ook worden gestuurd naar ons e-mailadres: info@heemkundehegelsom.nl
Graag bij de foto’s vermelden waar de foto betrekking op heeft, het jaartal en als er personen op staan de namen.
Oude foto’s kunnen ook worden ingeleverd bij Nelly Dekker-Geurts, Past. Debijestraat 34, Graad Tillemans, Past. Debijestraat 52 of Jan Arts, Kogelstraat 36.