Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Hegelsom vroeger en nu

Eind van de vijftiger jaren kwam in Hegelsom de eerste friteskraam, welke werd gerund door Lod Kellenaers. In het begin stond deze kraam aan de Kogelstraat recht tegenover kruidenier Piet van de Rijdt. Later is deze verplaatst naar de Kruisstraat tegenover de boerderij van de fam. Wagemans. Toen deze kraam verdween verhuisde Lod Kellenaers in 1969 naar het cafetaria/café in het pand van de voormalige bakkerij Hermans aan de Kruisstraat (vanaf 1974 Café/bar de Heide).

Op de foto uit 1959 de eerste friteskraam van Hegelsom aan de Kogelstraat (Sint Hubertusplein). Op de foto van links naar rechts Wiel van Rens, Bert Hesen, moeder van Ben Driessen (Pierke ziene Ben) en echtgenote van Piet van de Rijdt (kruidenier en koster).

foto Kogelstraat vanaf kerk met rechts friteskraak van Lod Kerllenaers vlnr Wiel van Rens Bert Hesen moeder van Ben Driessen Pierke ziene Ben en Miet van de Rijdt

Foto 2017; De huidige mobiele friteskraam eveneens aan de Kogelstraat bij het Sint Hubertusplein.

2017 mobiele friteskraam kopie 3

Vrijwilligers gevraagd voor het digitaliseren van Kadasterkaarten en persoonsgegevens

Heel veel mensen doen onderzoek naar het verleden, hun familiestamboom, het verleden van hun woning of stad en hun bewoners, archeologie, notarisaktes, oude foto’s enz. Helaas gaat hiervan veel verloren. Zes jaar geleden werd in Zuid-Limburg een ambitieus project gestart, het “AEZEL-projek” (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigenaren en Leefgemeenschappen), met als doel deze versnipperde erfgoed informatie in Limburg te digitaliseren, centraal op te slaan en voor een breed publiek toegankelijk te maken via het internet. Nadere informatie over het project is te vinden op de website www.aezelprojek.nl

Nieuw logo Stichting Heemkunde Hegelsom (25-02-2013)

Door onze plaatsgenoot Jeu van Helden (grafisch ontwerper) is een nieuw logo gemaakt voor de Stichting Heemkunde Hegelsom.
Basis voor het nieuwe logo is het kunstwerk “Kippen op bonenstaken”, welk in 1990 is gemaakt door kunstenaar Nicolaas van Ronkenstein en het symboliseert de agrarische oorsprong van Hegelsom. Het kunstwerk staat op het Sint Hubertusplein.

De Stichting Heemkunde wil graag de geschiedenis van Hegelsom in beeld brengen. De Stichting is dan ook op zoek naar oude foto’s, welke betrekking hebben op ons dorp. Oude foto’s zullen door de Stichting Heemkunde worden gescand en de foto’s gaan weer terug naar de eigenaar(s). Gescande foto’s kunnen ook worden gestuurd naar ons e-mailadres: info@heemkundehegelsom.nl
Graag bij de foto’s vermelden waar de foto betrekking op heeft, het jaartal en als er personen op staan de namen.
Oude foto’s kunnen ook worden ingeleverd bij Nelly Dekker-Geurts, Past. Debijestraat 34, Graad Tillemans, Past. Debijestraat 52 of Jan Arts, Kogelstraat 36.