Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Na een update van de programmatuur van het Aezel-project werken de links in onderstaande lijst niet meer.

Het wachten is op bericht dat de programmatuur daar is bijgewerkt. Excuses.

In 1843 werd door het pas in het leven geroepen Kadaster oa Limburg in kaart gebracht. Ook dit hele gebeuren werd door het Aezel project gedigitaliseerd. Oftewel zoals zij het zelf definiëren: AEZEL, ofwel ‘Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen’, wil erfgoedinformatie van mens en goed digitaliseren en laagdrempelig én authentiek visualiseren en beschikbaar stellen aan een groot publiek.

Alle onderstaande informatie is ook terug te vinden op hun site www.aezel.eu.

Door het Kadaster zijn in die tijd onder andere de woningen in Hegelsom in kaart gebracht. De locaties van de woningen zoals ze hieronder vermeld zijn, is een vertaling van de vroegere locatie naar de huidige straatnaam en huisnummer. Bij het aanklikken van de onderstaande straatnamen krijg je in je browser aan de linkerzijde van het beeld een plattegrond met daarop in het midden de woning. Aan de rechterzijde staan de gegevens zoals ze administratief in het systeem zijn ingevoerd. Rechtsonder staat een doorkoppeling naar de oude kaart. Daaronder staat een doorkoppeling “Scan oat” waar je de ingescande pagina’s kunt bekijken waarin nog wat aanvullende details staan die niet hierboven vermeld staan.

Wil je een duidelijker beeld krijgen waar de aangegeven gebouwen destijds gestaan hebben danwel waar ze met de kennis van toen dachten te staan, aan de rechterkant bovenaan staat in blauw: Opties. Als je daarop klikt zie je het woord Achtergrondlaag verschijnen met daaronder Topografische kaart. Daarop klikken en je krijgt meer mogelijkheden. Als je op Satellietbeelden klikt krijg je een luchtfoto als achtergrond en wordt de oude en huidige situatie duidelijker.