Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

2023, Jeu de Boules

Naast de accommodatie op sportpark “Wienes” werden een tweetal buiten jeu de boules banen aangelegd. Wekelijks werd hier door een aantal personen de jeu de boules sport beoefend. Aangezien het spelen erg weerafhankelijk was is door een aantal personen gestart met het bouwen in eigen beheer van een overdekte jeu de boules hal, met financiële steun van het Dorpsplatform Hegelsom en het bedrijfsleven.   

Op 8 oktober 2021 werd de hal officieel geopend door wethouder Han Geurts van de gemeente Horst aan de Maas.              

Door de overdekte hal nam het aantal gebruikers snel toe en er was behoefte aan meer structuur. Door de kartrekkers van het eerste uur (Hay Arts, Mart Arts, Piet van Rens en Wiel Saris) werd besloten om een vereniging op te richten. Bij notariële akte van 28 augustus 2023 werd de Jeu de Boules Club (JBC) Hegelsom opgericht met de kartrekkers als eerste bestuursleden. De oprichtingsvergadering werd gehouden op 26 september 2023 in de kantine van de voetbalclub. Ruim 50 personen werden lid van de vereniging.

Buitenaanzicht Jeu de boules accommodatie op sportpark “Wienes” aan de Hagelkruisweg.

Binnenaanzicht Jeu de boules accommodatie op sportpark “Wienes” aan de Hagelkruisweg