Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Straatnamen

Naam Locatie op landkaart Achtergrondinformatie
Andreasstraat Hofje gelegen aan de Fleursstraat 1977

Genoemd naar St. Andreas, die vroeger vereerd werd in een kapel aan de toenmalige boerderij “Fleurshof” (thans Past. Debijestraat 91).

Asdonckerweg Verbinding van Stationsstraat naar Heijnenstraat 1960 Weg liep vroeger door vanaf de Heijnenstraat tot aan de Mevrouwsbosweg.
Bakhuuske Verbinding van Past. Debijestraat naar Michelslaan 2004

Genoemd naar het oude bakhuisje van boerderij “d’n Homberg” (fam. Geurts). Het oude bakhuisje is in 1976 hobbymatig gerestaureerd en in 1989 vanwege nieuwbouw een tiental meters in zijn totaliteit verplaatst naar de huidige plaats op het pleintje aldaar.

Bosstraat Verbinding van Kogelstraat naarSpoorweg In 1860 is de spoorlijn aangelegd en in 1866 geopend. Voor die tijd liep de Bosstraat nog een stuk door aan de andere kant van de spoorlijn. Dit is daar nog zichtbaar aan de rij eiken bomen die daar nog staat tussen de percelen grond. De (zand)weg is er niet meer.
De Braak Hofje gelegen aan de Fleursstraat 1979

Genoemd naar de vlasverwerking.

Het vlas werd in het ven gelegd tot het “kort” werd: soort rottingsproces. Dan werd het uit het water gehaald. Daarna werd het gekneusd = braken op een onderstel met een stuk hout erop en daarop zaten allemaal ijzeren pinnen (“reep” genoemd).

Dijkerheideweg Verbinding van St Jorisweg naar Venloseweg Genoemd naar het gebied Dijkerheide.
Dingsstraat Zijstraat van Bakhuuske 2018

De straat is genoemd naar de heer Ir. G.F.S. Dings (1932-2009), oud-directeur van de Pluimveevakschool i(later Praktijkschool) in Hegelsom (thans PETC+). Daarnaast was de heer Dings jarenlang gemeenteraadslid, voorzitter van de Voetbalclub Hegelsom en lid van de bouwcommissie van Manege Wieneshof in Hegelsom.

Eikenwal Verbinding van Michelslaan naar Kamplaan 1989

Genoemd naar de eiken wal, die vroeger rondom boerderij “d’n Homberg” lag. Vroeger kende men geen prikkeldraad en werden de takken met elkaar vervlochten om zo een afscheiding te maken.

De straat “Eikenwal” ligt op de plek waar de laatste eiken in 1989 gerooid zijn. Slechts 1 eik is gespaard gebleven, deze staat op de parkeerplaats achter de gymzaal.

Fleursstraat Verbinding van Venstraat naar Reysenbeckstraat 1975

Genoemd naar de boerderij “Fleurshof” van de heer Francken (thans van Rens), de boerderij gelegen aan de Past. Debijestraat 91.

Graafsebosweg Verbinding vanaf Tongerloseweg richting America 1968
Hagelkruisweg Verbinding van Past. Debijestraat naar  Bemmelstraat (Horst) 1968

Genoemd naar het Hagelkruis bij de rotonde Stationsstraat/Westsingel tegenover Poels Meubelen in Horst.

Heijnenstraat Verbinding van Kerk naarSpoorweg Tot 1960 Kogelweg

Genoemd naar boerderij “D’n Heijn” (Heijnenstraat 29).

Heiveld Verbinding van Kamplaan naar Michelslaan 1989

Een groot gedeelte van het huidige Hegelsom komt op oude topografische kaarten voor onder de benaming “Hegelsomse Heide”.

Voor 1700 lag langs boerderij “d’n Homberg” een heuvel: het heiveld. Hier werden heiplaggen “gehouwen” = gehakt, om de schaapskooien te strooien.

Hesselenweg Verbinding van Handelstraat naar Vrouwboomweg (Horst) Genoemd naar het gebied de Hesselen.
Hillenweg Verbinding van Kogelstraat naar Speulhofsbaan (Meterik) 1960

Genoemd naar boerderij “d’n Hil” (Hillenweg 2).

Holstraat Verbinding van Kogelstraat naar Hillenweg Deze straat liep tot ongeveer 1960  vanaf de Knorrenweg (kruising Campagneweg/Kranestraat) naar de Stationsstraat (over het huidige PTC+ terrein).

Dit was vroeger een “holle weg” (= hoge zijkanten).

Hombergstraat Verbinding van Past. Debijestraat naar Venstraat 1968

Genoemd naar boerderij “D’n Homberg” (Past. Debijestraat).

St. Hubertusstraat Verbinding van Kogelstraat naar Langstraat Genoemd naar de H. Hubertus, de patroonheilige van de Kerk.
Kamplaan Zijstraat van de Michelslaan 1989

Genoemd naar een perceel grond dat vroeger fungeerde als ster-appelboomgaard en omringd was door een heg.

Het stukje grond was helemaal omsloten door een wal of heg, wat “’t kempke” werd genoemd. Daar groeide de gewassen goed, omdat het er vochtig en warm (vanwege beschutting) was.

Keijsershof Hofje tussen Venstraat, Snellenstraat en Fleurstraat 1977

Keijsershof ontleent deze naam aan het geslacht Keijsers, dat veel verdiensten heeft gehad voor Hegelsom en waarvan de voorvaderen t.w. Keijsers Hannes woonde, waar nu Kogelstraat 41 ligt en toen bekend was als “’t Keijsers”. Keijsers was ook de bijnaam voor van Rens.

Kogelstraat Verbinding van Kerk naar Kraneveldweg (Horst) Tot 1960 Kogelweg (liep van Spoorweg naar Americaanseweg), vroeger een sintelweg.

Genoemd naar boerderij “de Kogel”, een langgevelboerderij welke dateert van ca. 1867 (thans Kogelstraat 70).

Kruisstraat Verbinding van Kerk naar Langstraat 1960

Tot 1960 Hegelsomseweg.

In 1967 is de Kruisstraat doorgetrokken tot de Bosstraat, het laatste gedeelte werd in de volksmond “’t schoëlpedje” genoemd.

De Kruisstraat isgenoemd naar het veldkruis bij de kruising Kruisstraat/Langstraat.

Het herdenkingskruis is onthuld in 1940 ter gedachtenis aan de groep militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945.

Het kruis is ontworpen door Chr. van Rens en het voetstuk door L. Hermans.

Langstraat Verbinding van Kogelstraat naarSpoorweg
Losweg Langs spoorlijn nabij NS Station Horst-Sevenum 1968

Genoemd naar de losplaats bij het spoor (nabij NS-station Horst-Sevenum).

Meester Wijnenstraat Aan de zuidzijde van de Kerk 1998

Genoemd naar meester Wijnen, hoofd van de lagere schoolin Hegelsom in de periode 1933 tot 1972.

Mevrouwsbosweg Verbinding van Heijnenstraat naar Spoorweg
Michelslaan Verbinding van Past. Debijestraat naar Heiveld 1989

Verbindingsweg van Past. Debijestraat naar het Bakhuuske. (Loopt achter om het Bakhuuske heen)

Genoemd naar Michels Handrie (= Handrie Geurts, bewoner van d’n Homberg) Handrie Geurts kwam van “Michelsplaats” een oude boerderij aan de Kerkstraat (waar nu de winkel van Meulendijks ligt) in Horst. In 1909 trouwde hij met Nel Lemmen (Hombergs Nel) uit Hegelsom en ze gingen wonen in de nieuw gebouwde boerderij op de van Elzenweg 13. In 1917 erfde Hombergs Nel boerderij de Homberg en verhuisde het gezin Geurts-Lemmen met 4 kinderen ( “Hombergs” Toon, Jeu, Jac en Marie) naar d’n Homberg. Een jongere broer van Handrie Geurts: Lei Geurts (Michels Lei) trouwde toen met Maria v.d. Vight uit Sevenum en ging in het huis aan de van Elzenweg wonen. Zij kregen 3 kinderen: “Michels” Frans, Trina en Toon.

Niesweg Verbinding van St Jorisweg naar Sevenum 1968

Genoemd naar de voormalige boerderij “De Nies”.

Pastoor Debijestraat Van Kerk naar Stationsstraat Tot 1960 Hegelsomseweg (was verbinding van Stationsstraat naar Langstraat).

Genoemd naar Pastoor Debije, eerste pastoor in Hegelsom en bouwpastoor van de H. Hubertuskerk.

Reysenbeckstraat Verbinding van Past. Debijestraat  naar Kogelstraat 1974

Genoemd naar boerderij “de Reysenbeck” (Reysenbeckstraat 32).

Schoutenweg Verbinding van Asdonckerweg naar Heijnenstraat Tot 1960 Asdonckerweg.

Genoemd naar de Familie Schouten.

Snellenstraat Verbinding van Venstraat naar Fleursstraat 1975

Genoemd naar de fam. Snellen.

Deze weg ligt in het gebied waar vroeger de woning en het landbouwbedrijfje van “Snellen Henneske” gelegen hebben.

De heer J. Snellen heeft nogal bekendheid genoten als zouaaf (soldaat bij het Vaticaanse leger).

Spoorweg Verbinding van Stationsstraat langs spoor naar America Weg loopt langs spoorlijn Venlo-Eindhoven, welke in 1866 werd geopend.
St. Jorisweg Verbinding van Stationsstraat naar Dijkerheideweg Tot 1960 Asdonck.

Genoemd naar het St. Joriskapelletje gebouwd in 1952, gesloopt in 1967 en op initiatief van de Stichting Heemkunde Hegelsom in 2012 herbouwd door het Bouwopleidingscentrum (BOC) uit Horst en aannemersbedrijf Jan Peters uit Hegelsom. De herbouwde St. Joriskapel is op 30 september 2012 ingezegend door deken A. de Graaf Woutering.

Stationsstraat Verbindingsweg van Horst naar Sevenum Straat gaat naar het NS station Horst-Sevenum.
t Stepke Verbinding van Past. Debijestraat naar Bakhuuske 2004

Tot ongeveer 1950 liep er een zandweg van de Hegelsomseweg (= Past. Debijestraat) langs boerderij “d’n Homberg” het veld in langs de oude boerderij “d’n Heijn” naar de Heijnenstraat. Vroeger werd de melk in melktuiten opgehaald. Die moesten aan de “grote weg” gezet worden. Van boerderij “d’n Homberg” naar de Hegelsomseweg was maar ‘n “stepke” (= een stukje) lopen met de tuiten.

Tongerloseweg Verbindingsweg van Meterik naar Sevenum Tot 1960 Speulhofsbaan.

Weg loopt richting “gehucht” Tongerlo in Sevenum. Dit ligt in het verlengde aan de andere kant van de Blaktdijk.

Van Elzenweg Verbinding van Stationsstraat naar St. Jorisweg Tot 1960 Asdonck.

Genoemd naar boerderij “van Elzen” aan de Van Elzenweg 2.

Venstraat Verbinding van Kogelstraat naar Reysenbeckstraat 1970

Genoemd naar het vroeger hier gelegen ven voor verwerken van vlas.

Veldlaan Zijstraat Kamplaan 2011

Hegelsom bestond vroeger voor het grootste deel uit boerderijen. Als men op het land ging werken, dan ging men naar “het veld”.