Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Tentoonstelling Stichting Heemkunde Hegelsom

Druk bezochte tentoonstelling Stichting Heemkunde Hegelsom Vanwege het 10 jarig bestaan hield de Stichting Heemkunde Hegelsom zondagmiddag 10 november jl. een tentoonstelling in Herberg Hegelsom (PETC+ terrein).                                                         ...
Eerste Pluimveeteeltvakschool

Eerste Pluimveeteeltvakschool

OPENING VAN DE EERSTE PLUIMVEETEELTVAKSCHOOL IN NEDERLAND OP “HOOSTERHOF” TE BEESEL (L). (C 7- 1953) Limburg heeft de primeur de eerste Pluimveeteeltvakschool in Nederland te bezitten. Doel van deze school is de vorming van theoretisch en praktisch onderlegde...