Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

   Dhr. Jan Kurver

Geboren: 09 november 1935
Onderscheiden: 29 april 2011
Door Burgemeester Kees van Rooij

Verdiensten:

 • Aanleveren van teksten over de Hoofd / Directeur van de H. Hartschool, later de R.K.Basisschool Hegelsom 1972 t/m 1994.
 • 1974-1978 Eerste secretaris van de Dorpsraad Hegelsom.
 • 1978-1982 Voorzitter Jeugdcommissie Tennisvereniging HTC en tevens Bestuurslid
 • 1977- heden Lid van het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) kring ter Horst.
  Waarvan 4 jaar bestuurslid en lid excursiecommissie. Tien jaar secretaris van het HEP (Historisch Educatief Platform) voor heemkundige projecten op de basisscholen.
 • 1975-1993 Bestuurslid van de Stg. Buitengewoon Onderwijs en Adviesdienst Noord-Limburg
 • 1995- heden Actief als secretaris van het Rayon N.-Limburg en van de Afd.Limburg Gepensioneerden van het CNV-Onderwijs. Organiseren van ontmoetingsdagen, ledenvergaderingen en jubilarishuldigingen.
 • 1994-2009 Voor de Missieclub van de Norbertusparochie, Sint Nicolaas geweest in gezinnen, bedrijven, verenigingen, enz.
 • vanaf 1994 Vaste Sint Nicolaas op Basisschool voor Speciaal Onderwijs De Peelhorst”.
 • vanaf 1994 Collectant voor het Prinses Beatrixfonds.
 • 1972-1994 Actief in de parochie met Gezinsmissen, Kerstvieringen, Eerste Communie en Vormsel voorbereidingen en vieringen.
 • vanaf 1995 Lid en voorzitter Parochieraad met activiteiten voor Vastenactie en Gezinsbijdrage.
 • vanaf 2000 Samensteller en Voorganger van Avondwakes bij overlijden van een parochiaan.
  Misdienaars en Acolieten-begeleider. Lector. Begeleider bij gezinsmissen en andere vieringen.
 • vanaf 1994 Lid van de Gemengde Zangvereniging “Egelsheim”.
  Bibliothecaris voor de partituren en redactielid van het clubblad “Stèkelkes”.
 • 2006-2008 Redactielid van het jubileumboek 75 jaar Hegelsom. Historie van Hegelsom en de parochie H. Hubertus.
 • Drager orde van Verdiensten D`n Tuutekop.