Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Dhr. R.W. (Raymond) Knops

Geboren: 10 november 1971

Onderscheiden: 17 juni 2022
Door: Minister-president Mark Rutte

Verdiensten:
Gemeenteraadslid in Horst (1998 tot 2002)
 Wethouder (voor economische- en agrarische Zaken, ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en
volkshuisvesting) van de gemeente Horst, van 13 april 1999 tot 1 januari 2001
 Wethouder, tevens locoburgemeester (voor economische zaken, agribusiness, recreatie en toerisme
en strategische projecten) van de gemeente Horst aan de Maas, van 1 januari 2001 tot oktober 2005)
 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 oktober 2005 tot 26 okt 2017 (met enkele korte
onderbrekingen; van 2016-2017 ondervoorzitter, van 2011-2014 voorzitter van de vaste
Kamercommissie Europese Zaken)
 (vice-)Chairman Defence & Security Committee van de NATO Parliamentary Assembly (2013-2017)
 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met
Koninkrijksrelaties, Digitale overheid, grensoverschrijdende samenwerking en het
Rijksvastgoedbedrijf), van 26 oktober 2017 tot 1 november 2019
 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 1 november 2019 tot 14 april 2020
 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (van 14 april 2020 tot 10 januari 2022
(onder meer belast met Koninkrijksrelaties, Digitale overheid, de Rijksdienst inclusief alle shared
service organisaties, grensoverschrijdende samenwerking en het Rijksvastgoedbedrijf)
 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021

Maatschappelijke functies:
 Voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, 273 verenigingen, 22.000 leden (2008-
2016)
 Lid bestuur Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (2014-2016)
 Sinds 1983 lid (trombonist) van Muziekvereniging Sint Hubertus
 Lid bestuur Atlantische Commissie (2007-2017)
 Jeugdleider voetbalvereniging Hegelsom (2012-2017)
 Diverse bestuurs-en commissiefuncties binnen het provinciale en landelijke CDA
 Lid algemene raad Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (2011-2017)
 Sinds 2003 Reserve Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. Van nov 2004-feb 2005
uitgezonden naar SFIR-missie in Irak