Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1951, Eerste gemengde toneeluitvoering

Op 7 januari vond de eerste gemengde toneeluitvoering plaats. Na lang beraad en met een zekere aarzeling stemde de Pastoor er in toe om gemengd toneel te spelen. Hij stelde echter als voorwaarde het stuk te mogen inzien en de meisjes mee aan te mogen aanwijzen die er voor in aanmerking komen. Tevens stelde hij als eis, dat de meisjes nooit lid mogen worden van de toneelclub en telkens weer voor ieder stuk moesten worden uitgekozen.
Als stuk werd uitgekozen: “De boer ploegt voort”. Het had een geweldig succes, want tot tweemaal toe was de zaal flink bezet.