Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1966, Jeugdcarnaval Hegelsom, 

www.jchegelsom.nl

Jeugdcarnaval Hegelsom begon in 1966/1967 in een bar gelegen achter het patronaat, een plek waar veel Hegelsomse jongeren destijds graag bij elkaar kwamen en hun vrije tijd doorbrachten.
Enkele personen uit deze bar kwamen op het idee dat het wel eens leuk zou kunnen zijn om een carnavalsbal te houden. Daarbij zou dan een Hegelsomse jeugdprins uitgeroepen worden en zodoende kon men met de hele bar meedoen aan het carnavalsgebeuren in het dorp. De allereerste jeugdprins was Prins Jan d´n Iërste (Jan Beelen).
Het aantal activiteiten waarbij de jeugdprins in de beginjaren betrokken was, waren misschien vrij beperkt, toch was de lol er niet minder om. Elk jaar werd er een wagen gebouwd om in de optocht mee te trekken. Het is niet moeilijk voor te stellen dat er veel plezier beleefd werd aan de jeugdcarnaval. Het besluit om deze festiviteiten jaarlijks te herhalen, was daarom ook snel genomen.
Yazoo H-66 ging door met het organiseren van de jeugdcarnaval tot 1969. Daarna zag de bar zich door allerlei omstandigheden genoodzaakt te stoppen en zodoende kwam de organisatie van de jeugdcarnaval in handen van Jong Nederland. Deze jeugdvereniging had toen ook haar clubgebouw achter het patronaat. De vrijwilligers van Jong Nederland zorgden ervoor dat de tradities van de jeugdcarnaval werden voortgezet en organiseerden de activiteiten tot 1972.
Jeugdcarnaval Hegelsom was inmiddels een begrip geworden en om het voortbestaan hiervan te waarborgen, werd het Comité Jeugdcarnaval in het leven geroepen. In dit comité waren verschillende Hegelsomse jeugdverenigingen vertegenwoordigd. De achterban van de jeugdcarnaval werd dus grotere en zodoende werd de organisatie van de activiteiten een minder zware taak.
Het resultaat was niet gering. Alle activiteiten werden goed bezocht. Vooral voor het Jeugdprinsenbal trok de jeugd massaal naar het patronaat. In deze jaren werd de muziek verzorgd door discotheek Snif en Snuf, destijds zeer bekend in onze regio.
In 1980 werd het Comité Jeugdcarnaval omgedoopt tot Stichting Jeugdcarnaval Hegelsom. De deelnemende verenigingen verklaarden voor de toekomst altijd voor een vervanger te zorgen als hun afgevaardigde binnen de jeugdcarnaval zijn taak beëindigde. Zodoende werd de basis gelegd voor vele jaren goed georganiseerde jeugdcarnaval.
In november 1998 werd het 33-jarig jubileum van Jeugdcarnaval Hegelsom gevierd. Gelukkig zat op dat moment de Carnaval in ons dorp weer flink in de lift. In de jaren daarna werden dankzij het enthousiasme en de inzet van veel vrijwilligers de activiteiten steeds beter en leuker. Stijgende bezoekersaantallen en een brede ondersteuning door de hele Hegelsomse gemeenschap waren het logische gevolg.
Anno 2008 is de jeugdcarnaval een begrip in Hegelsom, met allerlei leuke activiteiten voor de jeugd zoals het Chipsbal, Kuukesbal en als klap op de vuurpijl de dinsdagmiddag na de optocht met het grote Carnavalsbal in Zaal Debije!