Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1963, KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, 

www.kbolimburg.nl

In het jaar 1965 is volgens betrouwbare bron op summiere wijze getracht, een vereniging voor ouderen in het leven te roepen. Bij de start in 1965 werd ze omschreven als Bejaardenvereniging. Deze omschrijving bleef jaren nog van kracht, tot zelfs heden ten dagen nog wel eens. Momenteel is de naam reeds vele jaren gewijzigd in Katholieke Bond voor Ouderen, kortweg KBO.

Aan de wieg hiervan stonden toen mevrouw Geurtjens en mevrouw van der Sterren en enkele andere personen. De eerste jaren ging het vooral om de 3 K’s: Kaarten, Kienen en Keuvelen. Deze bezigheden worden momenteel nog gedaan, maar er zijn een aantal activiteiten bij gekomen, op het Sociale en Culturele vlak. Zoals de wekelijkse Kaartmiddag, het Ouderenkoor, de Kienmiddag, Koersbal, Gymnastiek, Dag- en middaguitstapjes, Themamiddagen, Volksdansen en Welfare.
Momenteel heeft de KBO Afdeling Hegelsom bijna 200 leden!
In maart 2008 is samen met Stichting Eetplein een Eetpunt opgericht. Hier kunnen ouderen één keer per maand samen gezellig eten. Dit is in Zaal Debije.

Huidige bestuur KBO Hegelsom: voorzitter: M. Kleuskens-Aerts; secretaris: J. Buijssen; penningmeester: P. Holtackers; bestuurslid: M. Arts-Berents. Meer informatie vindt u op de website van de KBO: www.kbolimburg.nl of www.uniekbo.nl.