Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Champignonkwekerijen in Hegelsom

Naam/adres: Kleuskens Lowie, Bosstraat 19
Periode: 1963 tot 1995
Oppervlakte: 6 cellen x 160 m²;  6 cellen x 200 m²
Opbrengst: 10 – 15 kg. Beginjaren mest inzetten en uitrijden met kruiwagen.

 

Mien Kleuskens Aerts, Lowie Kleuskens, Lau Buijssen en Huub Saris 1968.

 

Lau Buijssen 1968 bij champignonkwekerij Kleuskens.

 

Lau Buijssen 1968 bij champignonkwekerij Kleuskens.