Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Inzegening herbouwde St. Joriskapel

Zondag 30 september 2012

Programma

 • 9.30 uur: H.Mis H.Hubertus Hegelsom
 • 10.30 uur: Vertrek stoet met het St. Jorisbeeld naar de herbouwde kapel
 • 11.30 uur: Aankomst bij kapel en inzegening door deken A. de Graaf Woutering

Enkele korte toespraken gevolgd door een gezellig samen zijn met koffie en diverse drankjes.

Deelnemers stoet:

 • Geestelijken, Misdienaars, kerkbestuur/parochieraad
 • Bestuur en vrijwilligers Stichting Heemkunde
 • Bestuur en leden van Jong Nederland
 • Scouting Noord Limburg
 • Buurtschap Dijkerheide
 • Fanfare St. Hubertus
 • Dorpsraad Hegelsom
 • Burgemeester en Wethouder gemeente Horst aan de Maas
 • Bouw opleidingscentrum BOC, aannemersbedrijf Jan Peters, Rabobank, Kruisen en Kapellen, Horst en afdeling Limburg
 • Sponsoren
 • Leden Kerkkoor
 • Personen op oude foto
 • Bevolking Hegelsom
 • Instandhouding Kleine landschapselementen (IKL)

Hoofd sponsoren:

Aannemersbedrijf Jan Peters
Bouw opleidingscentrum BOC

Aannemer Jan Peters en Pieter Bijvoets van BOC Horst.