Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Goedkeuring tot aanstelling Meester Achten

 

De aanstellingsbrief:

Een bericht uit het Dagblad voor Noord-limburg, 1978: