Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1939, Beugelclub “Ons Plezier”,

https://www.beugelclubhegelsom.nl/

Kerkelijke aanzet

Op 15 juli 2006 was het zestig jaar geleden, dat de oprichtingsvergadering van beugelclub ‘Ons Plezier’ plaatsvond. Al voor de oprichting werd door een groep jongeren van in de twintig volop gebeugeld op de beugelbanen, welke Pastoor Debije in 1939 liet bouwen achter het patronaatsgebouw in Hegelsom. Op een gegeven moment liep dit zo uit de hand dat het noodzaak werd om hieraan wat meer leiding te geven. In een vergadering na de Hoogmis werd besloten om een bestuur op te richten. Het ledental van de kersverse vereniging lag in de beginperiode rond de 25.

Verstoring van de dorpse stilte
In die tijd was Hegelsom een stiltegebied en door het beugelen werd deze dorpse stilte danig verstoord. Het was niet alleen het hanengekraai maar ook het gegooi van de palmhouten beugelballen, dat in de verre omgeving hoorbaar was. In de winter was het nogal koud op de beugelbaan. Enkel een petroleumkacheltje kon de banen niet voldoende verwarmen. Daarom werd zo nu en dan toevlucht gezocht in het kleine zaaltje van het patronaat. Onder de bevolking was de beugelsport niet bij iedereen even geliefd. De uithuizigheid van de gehuwde mannen werd hierdoor danig in de hand gewerkt.

Zonder beugelbaan
Eind jaren vijftig stond de club er slechter voor dan ooit. De beugelbanen zouden verdwijnen, omdat haar lokaliteit zou worden omgebouwd tot jeugdlokalen voor de verenigingen Jong Nederland en de Jonge Garde.Ondanks de inspanningen van het bestuur en leden lukte het de club niet om een nieuwe locatie in Hegelsom te vinden. Gelukkig stak beugelclub ‘O.D.L.’ uit Kronenberg een helpende hand toe en konden de beugelaars van ‘Ons Plezier’ van 1961 tot 1972 op de beugelbaan bij Café van den Beuken hun competitie- en oefenavonden houden. In 1972 opende Burgemeester Steeghs met een welgemikte slag door de beugelring officieel de nieuwe locatie in de kantine van het sportpark ‘Wienus’. De moeilijke tijden waren achter de rug.

Jeugdspelers
Met de komst van de nieuwe baan op het sportveldencomplex nam de belangstelling voor het beugelen enige tijd toe. Een groep talentvolle jeugd meldde zich aan bij de vereniging. De vraag naar jeugd leek tot het verleden te behoren, maar voor en na gingen de meeste van deze jongeren weer van de club af om zich toch meer toe te leggen op het voetballen. Maar de enkeling, die bij de club bleef, werd het mogelijk gemaakt door goede begeleiding van een aantal ervaren leden om vrij snel door te stomen naar het eerste of tweede team. Dat deze jongens hun mannetje stonden en ook het nodige talent hadden, bleek ruim tien jaar later toen twee van die jongens het eerste kampioenschap uit de clubhistorie mee behaalden in de Hoofdklasse.

Kampioenen
In het seizoen 1988-1989 wist het eerste team voor het eerst in het 43-jarig bestaan van de club de titel voor zich op te eisen in de Hoofdklasse. Ook in de seizoenen 1993-1994 en 1994-1995 zijn de beugelaars van ‘Ons Plezier’ kampioen geworden in de Hoofdklasse.
Met de komst van de landelijke Hoofdklasse in het seizoen 2003-2004 kwam het eerste team in de Eerste klasse terecht. Dit was maar voor één jaartje, want juist in dat seizoen liet ze zien dat ze wel degelijk in de Hoofdklasse thuis hoorde. Met maar liefst twaalf punten voorsprong werd de titel binnengehaald en tijdens het beslissingsduel tegen de kampioen van de Eerste Klasse uit district Zuid werd weer promotie afgedwongen naar de Hoofdklasse.
De ban werd in 1989 gebroken en sindsdien zijn successen niet meer vreemd aan de vereniging. Ook het tweede en derde team behaalden enkele kampioenschappen in de laatste 15 jaar. Op persoonlijke kampioenschappen werden eerste plaatsen gehaald en de beker ging een keer naar ‘Ons Plezier’.

Activiteiten
Na de ingebruikname van de nieuwe beugelbaan kwamen tal van activiteiten van de grond. Zo werd op de Tweede Kerstdag begonnen met platsbeugelen. Deze jaarlijks terugkerende activiteit trekt nu nog altijd vele beugelaars uit de directe omgeving. In 1981 werd samen met ‘De Knippers’ uit Melderslo de organisatie van de ‘Open Horster Kampioenschappen’ gestart. Om het jaar was dit kampioenschap op de baan van ‘Ons Plezier’. Dit evenement werd gezien als voorbereiding op de nieuwe competitie en vond dan ook altijd eind augustus begin september plaats. In 2003 werden deze kampioenschappen voor het laatst georganiseerd. Vanaf 1983 worden er clubkampioenschappen gehouden. Nu nog wordt jaarlijks gebeugeld om de ‘Lod Hesen-Wisseltrofee’.

Vaste plek
Aan de ‘zijlijn’ wordt elke week flink gediscussieerd over de te voeren tactiek, want dit spelletje is meer dan alleen de bal door de ring gooien. Vaak worden daarbij herinneringen opgehaald van hoe het in vroegere tijden werd gespeeld. Veel van deze herinneringen gaan verloren, maar in de toekomst zullen hiervoor weer vele nieuwe herinneringen in de plaats komen. Beugelclub ‘Ons Plezier’ met haar prachtige nieuwe beugelbaan, welke bij de renovatie van de kantine in 2000 is gerealiseerd, heeft binnen de beugelsport en in de eigen gemeenschap een vaste plek weten te verwerven en ze zal er alles aan doen om deze plek te behouden of zelfs te versterken.