Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1963, Carnavalsvereniging “D’n Tuutekop”, 

www.tuutekop.nl

Carnavalsvereniging “D’n Tuutekop” is op 18 januari 1963 opgericht en dat betekent dat de vereniging in 2007 haar 44-jarig bestaan mocht vieren.
In het begin van het gedenkwaardige jaar 1963 werd tijdens een gezellig kaartpartijtje in het toenmalige café De Hoop (Pierke zienen Ben) het plan opgevat, om in navolging van diverse omliggende dorpen (Horst, America en Melderslo) ook in Hegelsom op georganiseerde wijze carnaval te gaan vieren. Een drietal enthousiaste personen, te weten Ben Driessen, Hay van Helden en Jeu Maes, besloot een artikel te plaatsen in het dorpsblaadje (verenigingsnieuws) waarbij geïnteresseerde dorpsbewoners werden opgeroepen om naar een bijeenkomst te komen op 18 januari 1963. En er was interesse, want maar liefst een twintigtal Hegelsommers was aanwezig om in een zeer ongedwongen sfeer te praten over de vraag hoe en wat er nu eigenlijk diende te gebeuren. Allen waren het erover eens dat er in elk geval iets diende te gebeuren, want Hegelsom kon niet achter blijven wat betreft de Vastenaovund. Iedereen was het eens over de oprichting van een carnavalsvereniging. Het allereerste Dagelijks Bestuur werd gevormd door voorzitter Jac Achten, secretaris Jeu Maes en penningmeester Bert Hesen. Zonder een cent in kas een ongewisse toekomst tegemoet, dat durfde geen der roergangers aan. Daarom werd besloten dat elk lid een contributie van 2 gulden 50 moest betalen, dat zou de dag van vandaag e1,14 zijn. Mochten achteraf de baten hoger zijn dan de kosten, dan zou elke milde sponsor een of twee consumpties krijgen. Het activiteitenprogramma werd gestart met twee “bonte avonden” per seizoen, die sinds eind jaren zestig Zittingsavonden werden genoemd en nog steeds een grote belangstelling kennen. De Hegelsomse bevolking liep wel warm voor zo’n verzetje en de publieke belangstelling was groot.
Legendarisch is het openingswoord van voorzitter Jac Achten tijdens de eerste bonte avond: “Gôjenauvund luuj, môg ik ow daen allemoal vaen hârte welkom heite oap dezen auvund. Ik hoap, daet geej ow allemaol zult amusere. Weej vaen ôzze kant zullen ôs best doan, en âs geej mejwêrkt en neet stief oap ôwe stool blief zitte, daen zien weej dur zeker vaen, daet dit vur ow en ôs enne prachtige, leuken aovund zal waere! We ziën heer oap dun Hêgelsum daen toch gekome toet de oprichting vaen en Carnavalsveriëniging. Dees veriëniging beoëgt neet ut formere vaen en Road vaen Elluf mit Preens en zoë, má ut verzûrge vaen twië bonte aovunde en un kiender-programma. Doa weej heer in en pluimvië-riëke streek zitte, hebbe weej gemend om dees veriëniging te neume D’n Tuutekop. Oeteraard hette geej venaovund daen ok allemoal Tuute en Tuutinnekes. Degene, die heej neet mej accoord goan, kunne en orkest eendeene beej de gedupeerde state. Ut programma, daet weej vaenaovund hebbe, wuurt gebroch dôr bijna allemoal amateurs. Zuij ut dur heer of doa is enne kier neave goan, doan hoap ik, daet geej daet dôr de vingers zult zeën, waent dun tiëd vaen veurbereiding is vur ôs eigelik te kort gewes. Weej zette êvewael ôs beste biëntje veur en âs geej oap dun tiëd en gleske beer dreenkt en ow en bitje mej lat goan, daen ziën weej dur neet bang veur, oaf dit weert ennen Hêgelsum Helau!”

Voor de kinderen werd op carnavalsdinsdag een festiviteit georganiseerd, waarbij de grabbelton centraal stond. Het volgende jaar vond de eerste kinderoptocht plaats en ook op vandaag is de carnavalsoptocht nog altijd op carnavalsdinsdag in Hegelsom.
Ondanks het plezier in de eerste jaren werd af en toe met jaloerse blikken gekeken naar omliggende dorpen, waar elk jaar tijdens het Prinsenbal een nieuwe heerser werd uitgeroepen. Uiteindelijk ging ook D’n Tuutekop overstag en in januari 1967 was het allereerste Prinsenbal. Jan Keijsers viel de eer te beurt om als eerste Prins van het Tuuteriek de geschiedenis in te gaan. Sinds 1967 is onze dorpsgemeenschap geen enkel jaar verstoken gebleven van een Opper-Tuut, zodat we op 11 november 2007 onze 42ste prins in successie mochten uitroepen Prins Peter 2 (Peter Kellenaers). Een hoogtepunt voor de nieuwe prins, prinses en adjudanten is de Prinsenreceptie, waar elk jaar weer grote aantallen bezoekers naar toe gaan om de nieuwe heerser te feliciteren. Natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat in 1967 de Hegelsomse Jeugdcarnaval is gestart. De toenmalige Jongerensociëteit Yazoo-H-66 nam de organisatie op zich en de eerste Jeugdprins werd eveneens in 1967 uitgeroepen, namelijk Jan Beelen. Sinds 1980 worden de carnavalsactiviteiten voor de Jeugd georganiseerd door de Stichting Jeugdcarnaval Hegelsom, zie www.jchegelsom.nl. Een verdere stap op weg naar een totaalprogramma rondom carnaval werd gezet met de instelling van een Liedjesavond, waarvan de eerste editie op zaterdag 12 november 1967 was. Ook voor die datum werden er al liedjes in Hegelsom gecomponeerd en gezongen, maar vanaf 1967 werden de liedjes op een aparte activiteit gezongen en gejureerd. Een festijn dat sinds 2003 is omgedoopt tot Liedjesmatinee op zondagmiddag en al vele topschlagers heeft voortgebracht, die voor een belangrijk deel zijn vastgelegd op grammofoonplaten, muziekcassettes en carnavals-CD’s. We zijn dan ook heel benieuwd welke schlager tijdens dit jubileum door de Hegelsomse bevolking zal worden gekozen tot beste Tuuteschlager aller tijden

In het jaar 1969 zag de Boerenbruiloft het levenslicht, tijdens een druk bezochte gebeurtenis op carnavalsmaandag werd het eerste Boerenbruidspaar Hermien Wijers en Wiel van Rens in een boerenstoet naar de Tuutentempel gereden en in de onecht verbonden. De Boerenfamilie was, evenals vele andere belangstellenden, hiervan getuige. Het Boerenbruidspaar is lange tijd op een aparte avond bekendgemaakt, het Eierbal en later het Spruutjesbal. Sinds eind jaren tachtig gebeurt dit aansluitend aan de Prinsenreceptie.
Een belangrijke stap werd gezet in 1996 met de introductie van de Seniorenmiddag. Weliswaar zijn in de beginjaren carnavalsavonden georganiseerd door de bejaardenvereniging, de huidige KBO, met steun van D’n Tuutekop, maar in de huidige opzet is de continuïteit beter gegarandeerd en dat blijkt ook wel uit het feit de Seniorenmiddag elk jaar volledig uitverkocht is.
Tenslotte is carnavalszaterdag in de laatste jaren nieuw leven ingeblazen met een gewijzigde opzet van de carnavalsdienst in de kerk, die volledig wordt ingevuld door de Alde Knoepers en aansluitend het Themabal, waarbij elk jaar een ludiek Thema centraal staat en de inspiratie vormt voor prachtig verklede groepen.

Tegenwoordig bestaat het carnavalsseizoen uit het Liedjesmatinee, Prinsenbal, Prinsenreceptie en Bekendmaking Boerenbruidspaar, Zittingsavonden, Seniorenmiddag, Themabal, Boerenbruiloft en Optocht i.s.m. de Jeugdcarnaval, die op haar beurt het carnavalsprogramma completeert met het Jeugdprinsenbal, de Jeugdprinsenreceptie, het Scharrelbal op vrijdag voor carnaval, het Chipsbal op carnavalszondag, het Kuukebal voor de allerkleinsten op maandagmorgen en het prijsuitreiking van de optocht op carnavalsdinsdag.
Uit dit overzicht blijkt dat het carnavalsprogramma in 44 jaar completer is geworden, waarbij jong en oud carnaval kan vieren.