Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

   Dhr. Ad Vingerhoets

Geboren: 1944 te Riel, Noord Brabant.
Onderscheiden: 13 september 2010
Door Burgemeester Kees van Rooij.

Verdiensten:

2002 tot heden Bestuurslid “Horster Landschap”.
Voorzitter Projecten “Stempel van de Maas” en “Maasgaarden”.
1973-1985 Voorzitter Tafeltennisvereniging “Hegta” Hegelsom.
1968-2006 Lid van Tennisclub H.T.C. Horst.
1980-2006 Lid van Milieugroep Horst en bijdrage concept-bestemmingsplan Buitengebieden.
1983-1993 Vrijwilliger bij stichting IVN Natuur- en Milieueducatie afd. Maasdorpen.
1984-1998 Lid van het Kerkbestuur van de H.Hubertus parochie Hegelsom. Tevens mede uitvoerder van de renovatie van deze kerk.
1989 Prins Carnaval van de “Tuutekop” Hegelsom.
1969-1974 Lid en zanger van het kerkkoor.
1983 organisatie 50 jaar H.Hubertus parochie.
1990 organisatie 40 jarig priesterfeest Pastoor C.M.L. Bruijnen.