Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

   Dhr. Antoon van Rens

Geboren 02 augustus 1947. Overleden 28 februari 2022
Onderscheiden: 2003
Door Burgemeester L.J.Frissen

Verdiensten:

 • 1981-2003 Voorzitter N.O.P. Vakgroep Pluimvee District Limburg. Tevens in het hoofdbestuur van N.O.P. als afvaardiger van Limburg.
 • 1981-1984 Lid Provinciale Raad Bedrijfsontwikkeling.
 • 1981-2001 Adviserend lid van Hoofd bestuur L.L.T.B.
 • 1981-1994 Lid Commissie pluimveehouderij van K.N.B.T.B. (Katholieke Ned. Boeren en Tuinders Bond) en vanaf 1988 als voorzitter. Tevens commissie Bedrijfsontwikkeling.
 • 1982-1986 Bestuurslid Mestbank Limburg en in 1986 van Landelijke Mestbank.
 • 1984-1990 Lid Landelijke stuurgroep Technische Administratie Pluimveehouderij.
 • 1984-1994 Lid commissie cursus onderwijs Limburg en Brabant.
 • 1988-1989 Lid begeleidingscommissie Onderzoekcentrum voor pluimvee, ”Spelderholt”.
 • 1989-2000 Zitting in bestuur als adviseur namens KNBTB, in productschap voor pluimvee en eieren.
 • 1989-1998 Bestuurslid Landbouwschap afdeling Pluimvee. Tot 2000 in sector bestuur eieren. Tevens commissie lid Salmonella Enteritides bij het Productschap.
 • 2001 tot heden bestuurslid Productschap pluimvee en eieren, commissie pluimveegezondheidszorg.
 • 1992-1995 Bestuurslid Praktijkschool (PTC+; Practical Training Centre) in Hegelsom. Vanaf 1996 adviseur PTC+ en vanaf 1997 als Voorzitter.
 • 1992-1997 Bestuurslid Gezondheidsdienst Dieren in Limburg.
 • 1994 tot heden Lid mestbank Limburg.
 • 1995 tot heden Bestuurslid Stichting Proefstation Pluimveehouderij Beekbergen.
 • 1995-1997 Bestuurslid LOBAS (Landelijke org. beroepsonderwijs agrarisch sector, nu AEQOR.
 • 1995-1997 Lid werkgroep NCD (New Castle Deseases) pluimvee ziekte.
 • 1997 Lid begeleidingscommissie  pluimvee van DLV (Dienst Landbouw Voorlichting) voor cursus aanbod Zuid Nederland.
 • 1982- 2003 Bestuurslid LLTB afdeling Hegelsom (Boerenbond), later gefuseerd met Horst.
 • Voorzitter LLTB-orgaan Zorgboerderij.
 • 2003 Eerstverantwoordelijke en woordvoerder landelijke pers, bij uitbraak van Vogelpest.
 • 1994-2003 Vice voorzitter Kerkbestuur H.Hubertus Hegelsom. Tevens lid van de Dekenale raad. Voorzitter Dekenale raad Vastenactie
 • Bestuurslid Stichting Gemeenschapshuis “Debije” in Hegelsom.
 • 1990-1994 Voorzitter Dorpsraad Hegelsom.
 • Lid bewonersraad  verpleeghuis “Elzenhorst”.
 • Lid van Lourdes comité en vanaf 1975 begeleider Lourdesreizen.
 • Op eigen bedrijf een zorgtaak en een zorgboerderij voor gehadicapten.
 • 2011 tot heden bestuurslid KBO (Katholieke Bond voor Ouderen).