Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

   Dhr. Frans Geurts

Geboren: 20 juli 1918
Onderscheiden: 1987

Verdiensten:

  • 1934 Mede oprichter Boerenbond. Toen genaamd “St.Andreas”.
  • Voorzitter van de Boerenbond Hegelsom.
  • Bestuurslid Waterschap Limburg.
  • 1960-1980 Kerkmeester (Kerkbestuur).
  • Voorzitter Fanfare St.Hubertus Hegelsom.
  • Voorzitter van de K.B.O. (katholieke bond voor ouderen.)
  • Lid van Stichting bestuur Gemeenschapshuis “Debije”.
  • Lid van de studie club voor Pluimveehouders.
  • Lid van de ruiterclub “Wittenhorst”.

Overleden: 10 oktober 1987