Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

    Dhr. Hay Linders

Geboren: 17 oktober 1920
Onderscheiden: 30 april 1982
Door burgemeester A. Steeghs

Verdiensten:

  • 1946 lid van de Houtbewerkersbond te Horst, thans genoemd bouw- en houtbond van de F.N.V. te Horst.
  • Mede oprichter Hervorming levenskracht en Sociale school van de K.A.B. te Horst.
  • Mede oprichter van de “fancy-fair” actie K.A.B. ten bate van de Parochiekerk.
  • Vanaf 1966 Lid van het Kerkbestuur H. Hubertus Hegelsom.
  • Vanaf 1967 lid van de parochieraad.
  • Vanaf 1967 ophalen van de Gezinsbijdrage voor de Parochiekerk.
  • Vanaf 1965 lid van Katholieke Bond voor Ouderen.
  • Bestuurslid  K.B.O. afd. Hegelsom.
  • Vanaf 1966 trouwe vrijwilliger bij vele acties van Goede Doelen en de Kerk.
  • Vanaf 1967 Acoliet H.Hubertus.

Overleden: 31 oktober 2011