Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

(Dit is een samenvatting van de originele tekst met oude spelling en schrijffouten.)

OPENING VAN DE EERSTE PLUIMVEETEELTVAKSCHOOL IN NEDERLAND OP
“HOOSTERHOF” TE BEESEL (L). (C 7- 1953)

Limburg heeft de primeur de eerste Pluimveeteeltvakschool in Nederland te bezitten.
Doel van deze school is de vorming van theoretisch en praktisch onderlegde pluimveehouders c.q. fokkers.

Voor deze gebeurtenis hadden zich in het lokaal op de proefboerderij te Beesel, waarin tevens zijn gevestigd de Fruitteelt- en de Boomkwekerij vakschool, vele autoriteiten op pluimveeteelt gebied verzameld.

Opening.
De heer Ir. J.G. Tukker, die de opening verrichtte wees in zijn toespraak op de grote economische betekenis van de pluimveehouderij in Nederland. In 1951 bedroeg de waarde van de geproduceerde eieren en het slachtgevogelte rond 300 milioen gulden. In het kort schetste spreker de toestand van de kippenhouderij van 50 jaar geleden, toen nog eieren resten werden uitgevoerd en geraamde uitvoer van 1700 milioen eieren in 1953. Deze vooruitgang is een prachtige prestatie, maar de heer Tukker waarschuwde de pluimveehouders om hun hoede te blijven.

Theoretisch en Vaktechnisch onderwijs.
De heer Ir. Veenstra bracht mede de gelukwensen over van de Directeur Generaal van de Landbouw, van de Directeur van het Veeteeltwezen en van de Directeur van het Landbouwonderwijs. De ontwikkeling van het Landbouwonderwijs besprekende, wees spreker er op, dat in de voorbije 25 jaar is gewerkt aan de theoretische kennis van de leerlingen.
Nadat men kennis had genomen van de practische bekwaming in het buitenland, is in Nederland de laatste 10 jaren gekomen een schoorvoetend ombuigen naar het vaktechnische.

Tekort aan deskundigen.
Aan het slot van deze bijeenkomst dankte de heer M.J. Dings allen, speciaal de spreker voor hun bemoedigde woorden en geopende perspectieven.
De grote betekenis van de pluimveehouderij moet worden behouden en uitgebreid.

De school moet slagen in het belang van de pluimveehouderij in Limburg en Nederland. Overal in Limburg is vraag naar deze scholen. De oprichting hiervan stuit echter af op het tekort aan lesgevers. Spreker hoopt dat Gods zegen op deze school zal blijven rusten en een voorbeeld moge zijn voor geheel ons Land.

(Klik HIER voor een kopie originele oprichtingsdocument.)