Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1967, Gemengde zangvereniging “Egelsheim”, 

www.egelsheim.nl

Op 1 januari 1967 wordt de gemengde zangvereniging “Egelsheim” opgericht. Daar ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf.

De oprichting
Op een donkere en winderige novemberavond in 1966 namen Jac Geurts en Jac Leupers, het initiatief om een zangvereniging op te richten en belegden een vergadering om tot die oprichting te komen. Uitgenodigd waren o.m. de toenmalige pastoor H. Jacobs, Piet Scheres, Jan Keijsers, Wies Verstraaten-Bertrams, Leen Janssen en alle inwoners van Hegelsom. Wies en Leen zijn nu nog steeds actief in het “Groot Koor”.

De eerste dirigent
De eerste dirigent die werd aangetrokken was Jan Verberne uit Venlo en op 2 januari 1967 werd de eerste repetitie gehouden. Er waren toen al 35 leden.
In de loop van dat jaar steeg het ledental naar 65 en werd de naam van het koor: “Egelsheim” bedacht. Daarover later meer.

De eerste stappen
Het eerste optreden was op 1e paasdag 1967 ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Jacobs, die als medeoprichter zijn zegen aan het koor gegeven had.
Op 12 mei 1972 nam het koor voor de eerste maal deel aan het Korenfestival in Hilversum. Dat was meteen een schot in de roos want de jury kende de zangeressen en zangers uit Hegelsom maar liefst 363,3 punten toe. Waarmee de promotie naar de C-klasse een feit was.
Joop Mittelmeijer, geen onbekende in de muziek-, musical- en koorwereld in Horst en omstreken, werd in dat jaar benoemd als vaste pianist en tweede dirigent.

Het koor bloeide en nam deel aan de Limburgse Zangersdagen en korenfestivals in De Doelen in Rotterdam. De eerste concertreizen in het buitenland werden gemaakt en er kwam een uitwisseling tot stand met andere koren uit de omgeving, maar ook met koren zoals het Schevenings Mannenkoor en Schevenings Vissers-vrouwenkoor. Maar ook met buitenlandse koren zoals b.v. het Bachkoor uit Gotha (D).
Ook werd in 1998 een CD opgenomen met als titel “Egelsheims Kleurrijk Klankboeket”.

Vocal Group Happy Sound
Om het voortbestaan van het koor veilig te stellen werd in 1995 een grote actie gestart om jonge leden in de leeftijd van 18 tot 40 jaar te werven.
Omdat wel duidelijk was, dat de jongelui zich niet zo aangesproken voelden tot het toenmalige repertoire van het koor en zich evenmin in een stemmig zwart-met-wit uniform wilden hijsen, werd binnen de vereniging een nieuw koor opgericht, de Vocal Group “Happy Sound”. De bedoeling was dat de leden bij het bereiken van de 45 jarige leeftijd door zouden stromen naar wat toen het “Groot Koor” ging heten. Die gedachte is inmiddels losgelaten. Voor beide koren geldt dat er geen minimum of maximum leeftijd is en de leden kunnen zelf kiezen bij welk koor zij zingen.
“Happy Sound” geeft een heel andere en eigen invulling aan de koorzang; er wordt wel vierstemmig gezongen maar daar houdt elke overeenkomst met het “Groot Koor” dan ook wel mee op.

De Zanggroep “Chapeau”
Sinds september 2007 is binnen zangvereniging Egelsheim een nieuwe zanggroep gestart met repeteren. Deze groep bestaat voornamelijk uit zangers van de middelbare schoolleeftijd. Geert Josten en Jeroen Verberkt, leiden deze groep op muzikaal gebied. Er kan wel gezegd worden dat de groep elke week in de repetitie weer een grote spannende uitdaging ziet. Er zit ook een mooie vordering in de resultaten wat betreft de zangprestaties van de zangers waar iedereen erg trots op is. Er wordt meerstemmig gezongen. (4, 5 of soms zelfs nog meer stemmen). Daarbij wordt gebruik gemaakt van begeleiding door gitaar, piano en soms wordt er ook a cappella gezongen.
Bij “Chapeau” kiezen de leden zelf de muziek uit. Dat is erg belangrijk, want zo blijft iedereen gemotiveerd en betrokken. Het repertoire bestaat momenteel uit stukken als “It’s raining men”, “Colors of the wind” maar er worden ook wel eens nummers van bijvoorbeeld de musical Mageja, die de toneelvereniging “Poespas” enkele jaren geleden op de planken bracht, gerepeteerd.

De “Eigenheimers”
De meeste mannen van het Groot Koor hebben zich aangesloten bij de Eigenheimers, een zanggroep die deel uitmaakt van dat koor. Als er een optreden naderend is, hebben zij eens in de twee weken nog een extra repetitie aansluitend aan de gewone. Eigenlijk is het een close harmony groep maar dan wel met de begeleiding van een gitaar, die evergreens op de planken brengt.
De Eigenheimers treden op b.v. op tijdens de carnavalsmiddag voor de bejaarden in Hegelsom, tijdens het Caeciliafeest en tijdens concertreizen.

De naam Egelsheim en de egel
De naam Egelsheim heeft niets van doen met Hegelsom, of misschien toch wel. Hij is afkomstig van een Duitse boer die leefde aan het einde van de 19e eeuw. Dat zit zo.
De grootmoeder van een van de oprichters van het koor diende in haar meisjesjaren aan het einde van de 19e eeuw bij deze boer, even over de grens in Pruusse zoals ze bij ons in Noord-Limburg zeggen, en mocht een paar keer per jaar naar huis. Toen een heel gewone zaak. Als ze na een paar dagen dan weer terug kwam zei de boer: “Ach so, Marie aus Egelsheim, bist du da wieder”. Of hij de naam “Hegelsom” niet kon uitspreken of opzettelijk verbasterde tot Egelsheim, dat vermeldt de historie niet.
In elk geval is naar aanleiding van dit verhaal gekozen voor Egelsheim als de naam van het koor, hoewel er hier niet meer egels voorkomen dan elders in Noord-Limburg en de naam evenmin betrekking heeft op de inwoners van Hegelsom!
De egel werd de mascotte van het koor, die in de vorm van een handgemaakt beeldje wordt uitgereikt aan gastkoren.

De koren zingen vierstemmig en hebben een eigen stijl die onderling heel verschillend is, bijv. qua repertoire. Er zijn wel een aantal werken die gezamenlijk gezongen kunnen worden b.v. bij evenementen, serenades e.d. Het repertoire van Happy Sound bestaat uit film- en musicalmuziek en popmuziek, zowel ballads als swingende nummers.