Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Families in Hegelsom.

Sinds 1933 is onze dorpsgemeenschap een parochie.
Onze stichting wil graag families in beeld brengen, welke omstreeks 1933 in ons dorp woonden, door middel van het opzetten van een stamboom. De stambomen zullen worden opgenomen op onze website.
Gegevens hiervoor worden opgehaald uit openbare registers. In feite kan iedereen deze openbare gegevens ook zelf ophalen. Brondocumenten zoals geboorte- huwelijks- en overlijdensaktes zijn ook op te halen uit de openbare registers. Deze kunnen worden gekoppeld aan de stambomen. Door te klikken op het onderliggend streepje bij de gebeurtenis in de stamboom kom je uit bij het gescande brondocument.
Ook is het natuurlijk mogelijk dat families zelf gegevens aanleveren, welke opgenomen kunnen worden. Dat kan door invulling van het contactformulier op de website (knop:Contact). Mocht tegen het opnemen van gegevens bezwaar bestaan, dan kan dat ook kenbaar gemaakt worden via het contactformulier.