Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Champignonkwekerijen in Hegelsom

Naam/adres: Houben Frans, Stationsstraat 162
Periode: 1954 tot 2002
Oppervlakte: 6 cellen x 200 m²; 4 cellen x 100 m²
Opbrengst:

bouwvergunning Houben Frans bouw champignonschuur 1954

champignonteelt