Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1939, Jeugdwerk: het Patronaat

Pastoor van Gassel wist vele ideeën en wensen van de parochianen vorm te geven. Zo werd er ook gedacht aan de opvang van de jeugd op zondag. Hoe kwam dit tot stand?

Reeds lang was er gesproken over Jeugdwerk. Iedereen was er van overtuigd: er moest iets gebeuren. De moeilijkheid was echter: welke vorm van Jeugdwerk. Tenslotte werd de knoop doorgehakt en werd besloten te beginnen met het Patronaat, omdat dit voor onze Parochie de gemakkelijkste en goedkoopste vorm van Jeugdwerk was en daarenboven meer geschikt was om alle jongens op te vangen. Om de Pastoor daarbij behulpzaam te zijn stelden zich acht jongens beschikbaar: nl. Piet Willems, Thijs van Stratum, Bert Willems en Frans Stappers; Gerard Bertrams en Jacques Geurts; tenslotte Gerard Geurts en Gerard van Berlo, telkens iedere zondag twee personen.
Het Patronaat werd gegeven iedere zondag van 5 – 8 uur en wel voorlopig voor jongens van 13-15 jaar. De opkomst was reeds aanstonds buitengewoon groot, nl. ± 33 jongens gaven zich als lid op. En hiermede is dan een lang geuite wens in vervulling gegaan om iets te doen voor de jeugd. We hopen dan ook dat het Patronaat met de medewerking van de ouders in de toekomst zegenrijk werk moge verrichten.