Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1934, Jonge Boeren en Tuinders, later K.P.J.

De oprichtingsvergadering van de J.B. en T. werd gehouden op 16 april 1934 in café P. Driessen. Tijdens deze vergadering, die werd geleid door rector Debije, schetste hij in het kort het doel van de vereniging. Op deze bijeenkomst gaven zich 34 leden op. Ook werd er een bestuur gekozen bestaande uit Jan Arts, Jacob Coenen, Piet Litjens en voorzitter Willem Janssen.
Op de eerste bestuursvergadering werd P. Jacobs nog als lid en als secretaris benoemd. De contributie voor het eerste jaar werd vastgesteld op 75 cent.
De oprichting van de vereniging kwam mede tot stand doordat de Boerenbond, die  pas was opgericht, gaarne de agrarische jongeren georganiseerd zag, vooral voor de algemene ontwikkeling van hen.
Men hield zich bezig met bijeenkomsten, onder leiding van Geestelijk Adviseur, rector Debije en Technisch Adviseur, J. Wijnen alsmede enkele jaren ook de heer Achten. Op deze bijeenkomsten werden de methoden in land- en tuinbouw en de diverse mogelijkheden aan de orde gesteld. Daarnaast zorgde de Geestelijk Adviseur op zijn beurt dat men ook als Christen de nodige adviezen mee kreeg.