Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

 1936, Jonge Wacht

Op Beloken Pasen had de installatie plaats van de eerste Jonge Wachter. Rector L. Debije schrijft dan in de “Chroniek”:
“Moge de Jonge Wacht onder Gods zegen nog veel goeds brengen voor alle Hegelsomse jongens”.