Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1998, Jeugdkoor “De Notenkrakers”

Een aantal jaren geleden kwam de vraag van het kerkbestuur van Hegelsom of Geert Josten mee wilde werken in de gezinsmis met Kerstmis als dirigent. Er bestond toen nog geen echt jeugdkoor. Die eerste samenwerking was een succes: de kinderen waren enthousiast en Geert besloot om het idee een groep te gaan formeren vaste vorm te geven. Aanvankelijk met een groep van ongeveer 15 kinderen in 1998, maar gaandeweg groeide het aantal leden.

Het koor repeteert elke zaterdag een uur. De kinderen treden op met muziek op band, maar Geert begeleidt de kinderen ook regelmatig op gitaar.

Het koor is wisselend van samenstelling met kinderen in leeftijd variërend van 9 tot 14. Sinds de oprichting zijn de activiteiten niet beperkt gebleven tot gezinsmissen maar zijn er ook optredens in onder andere de Kasteeltuinen, vakantiepark Het Meerdal en in eigen dorp. Dit gebeurt regelmatig in samenwerking met toneelvereniging Poespas, de Jeugdfanfare en muziekvereniging Egelsheim.
Sinds oktober 2005 heet het jeugdkoor “De Notenkrakers’”en hebben ze een eigen tenue.