Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1974, Jongeren Centrum “Phoenix”, 

www.ojcphoenix.nl

Het is voor OJC Phoenix allemaal begonnen in de Rimboe bar rond 1973. In die tijd verbleef de jeugd van Hegelsom in de weekenden veel in hun eigen gemaakte bars. Met de carnaval van 1973 ontstond het idee om samen één onderkomen te creëren. Met een aantal mensen werd de actie groep “Soos Hegelsom” gevormd. Deze groep richtte zich tot de jeugdraad Hegelsom om hun plannen te verwezenlijken.
Samen met K.P.J., Jong Nederland en K.M.G. en het georganiseerde jeugdwerk in Hegelsom werden plannen gesmeed voor een jeugdhuis in Hegelsom. Het Regionaal Jeugdcentrum Noordelijk Limburg stond hen terzijde met advies over o.a. rechtspositie, subsidie, vergunningen, etc. De actie groep “Soos Hegelsom” was inmiddels opgegaan in Stichting Jongeren Soos Hegelsom. De eerste activiteit van de kersverse Stichting Jongeren Soos Hegelsom was een optreden van de popgroep Coriovallum in november 1974. Rond Kerstmis van 1974 werd de naam Phoenix geboren.
Op 3 mei 1975 was het eindelijk zover, OJC Phoenix opende haar deuren. Hegelsom dus kon ook kennis maken met haar eigen Jongerensoos die huisvesting kreeg in de kelder van het in aanbouw zijnde Jeugdhuis. De opening verliep niet helemaal vlekkeloos, want Phoenix zou haar deuren voor de eerste keer voor het publiek openen om 19:00, maar om 18:00 moest de trap nog geplaatst, en geverfd worden.

Activiteiten OJC Phoenix
De doelstelling van OJC Phoenix is door de jaren niet veranderd. Phoenix wordt voor én door de jeugd van Hegelsom gerund. Iedereen die graag iets georganiseerd wil zien in de soos kan daar zelf voor zorgen. De activiteiten worden door de werkgroep MAF (Muziek Amusement en Film) opgezet, van deze werkgroep kan iedereen deel uit maken. Zij zorgen ervoor dat er geregeld bands op de planken van ons podium staan.
Ook organiseert Phoenix naast optredens van bands jaarlijks een aantal thema feesten. Zo wordt sinds jaar en dag de soos in oktober omgetoverd tot een ware Beach Party. Ook rond carnaval laat Phoenix wat van zich horen met het jaarlijkse hengstenbal, Phoenixbal en natuurlijk de kroegentocht en opening van het caranavalsseizoen. Het laatste weekeind van juni pakken we hemaal groot uit, dan wordt er namelijk voor een grote tent, en een 4 dagen lang spetterend kermisprogramma gezorgd.
Al sinds de opening van de soos wordt er nog steeds ieder jaar tussen Kerst en Nieuwjaar de kerstmanifestatie gehouden. Dan is er van Kerstnacht tot Nieuwjaarsdag iedere dag iets te doen in de soos. Er wordt ieder jaar gezorgd voor een gevarieerd programma zodat iedereen zich op die dagen goed kan vermaken.