Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Hegelsom vroeger en nu

Eind van de vijftiger jaren kwam in Hegelsom de eerste friteskraam, welke werd gerund door Lod Kellenaers. In het begin stond deze kraam aan de Kogelstraat recht tegenover kruidenier Piet van de Rijdt. Later is deze verplaatst naar de Kruisstraat tegenover de boerderij van de fam. Wagemans. Toen deze kraam verdween verhuisde Lod Kellenaers in 1969 naar het cafetaria/café in het pand van de voormalige bakkerij Hermans aan de Kruisstraat (vanaf 1974 Café/bar de Heide).

Op de foto uit 1959 de eerste friteskraam van Hegelsom aan de Kogelstraat (Sint Hubertusplein). Op de foto van links naar rechts Wiel van Rens, Bert Hesen, moeder van Ben Driessen (Pierke ziene Ben) en echtgenote van Piet van de Rijdt (kruidenier en koster).

foto Kogelstraat vanaf kerk met rechts friteskraak van Lod Kerllenaers vlnr Wiel van Rens Bert Hesen moeder van Ben Driessen Pierke ziene Ben en Miet van de Rijdt

Foto 2017; De huidige mobiele friteskraam eveneens aan de Kogelstraat bij het Sint Hubertusplein.

2017 mobiele friteskraam kopie 3

Rabo Clubkas 2017

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?
De leden van Rabobank Horst Venray mogen via de Rabobank Clubkas Campagne een bedrag van € 125.000 verdelen over verenigingen en stichtingen in het werkgebied. Elk meerderjarig lid krijgt de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Op deze manier wil Rabobank Horst Venray bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving. De Rabobank Clubkas Campagne komt voor een groot aantal verenigingen en stichtingen in de plaats van sponsoring en donaties.

Zo werkt het
In de stemperiode van 26 september tot 10 oktober bepalen de leden van de Rabobank Horst Venray hoe dit bedrag wordt verdeeld. Elk meerderjarig lid ontvangt hiervoor per post een stemkaart. Met een unieke code kunnen zij vervolgens online stemmen, waarvan hij of zij er maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting mag uitbrengen. Het is overigens niet verplicht alle stemmen uit te brengen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Tijdens de finale-avond op 21 november wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

STEM OP 
STICHTING HEEMKUNDE HEGELSOM

De Stichting Heemkunde Hegelsom verzamelt gegevens over het heden en verleden van ons kerkdorp, zodat de geschiedenis voor het nageslacht bewaard blijft.

Met de bijdrage die ontvangen wordt uit de Rabobank Clubkas Campagne zal de verouderde website worden vernieuwd, zodat de verzamelde gegevens en foto’s aan de Hegelsomse inwoners en andere geïnteresseerden getoond kunnen worden.

Wij rekenen op uw stem, waarvoor dank!

Inventarisatie Hegelsomse kippen- en eendenbedrijven

Naast de bonenteelt (staakbonen) is ons dorp vooral bekend geworden vanwege de vele kuikenbroederijen en kippenbedrijven, welke er in het verleden waren. Zelfs de carnavalsvereniging D’n Tuutekop ontleend hieraan haar naam.

De Stichting Heemkunde Hegelsom is nu begonnen met het in beeld brengen van de vele kippen- en eenden bedrijven, welke er in het verleden in ons dorp zijn geweest en welke er nu nog zijn.

Om een volledig beeld hiervan te krijgen, hebben wij uw hulp nodig. Hebt u informatie of foto’s, dan kunt u deze inleveren bij Lau Buijssen, Holstraat 21b, telefoon 077-398 39 83. Deze informatie kunt u ook sturen naar het e-mailadres: info@heemkundehegelsom.nl

Vrijwilligers gevraagd voor het digitaliseren van Kadasterkaarten en persoonsgegevens

Heel veel mensen doen onderzoek naar het verleden, hun familiestamboom, het verleden van hun woning of stad en hun bewoners, archeologie, notarisaktes, oude foto’s enz. Helaas gaat hiervan veel verloren. Zes jaar geleden werd in Zuid-Limburg een ambitieus project gestart, het “AEZEL-projek” (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigenaren en Leefgemeenschappen), met als doel deze versnipperde erfgoed informatie in Limburg te digitaliseren, centraal op te slaan en voor een breed publiek toegankelijk te maken via het internet. Nadere informatie over het project is te vinden op de website www.aezelprojek.nl

Grote belangstelling voor tentoonstelling 

Zondag 8 november vond in gemeenschapshuis Debije de tentoonstelling “Hegelsom, vroeger en nu” plaats, welke werd georganiseerd door de Stichting Heemkunde Hegelsom. Veel inwoners kwamen een kijkje nemen en de vele foto’s leverde mooie verhalen op over vroeger en nu. Ook de fotopresentatie op de TV in de café viel goed in de smaak.
Enkele reacties van de bezoekers: “Geweldig”, “Dit had ik niet willen missen”, “Voor herhaling vatbaar”, “Het lijkt hier wel een reünie”, “Ik heb ook nog veel foto’s van vroeger, die ik jullie ga bezorgen”, “Ga vooral zo door, zodat de Hegelsomse geschiedenis bewaard blijft”.
Wij hopen dat u na het zien van de tentoonstelling nog eens gaat kijken of er foto’s of andere bezienswaardigheden zijn, welke door de Stichting Heemkunde bewaard kunnen worden.
U kunt een berichtje achterlaten op het e-mailadres: info@heemkundehegelsom.nl , zodat wij contact met u kunnen opnemen.
Contact kan ook opgenomen worden met Nelly Dekker-Geurts (tel. 077-3988602), Graad Tillemans (tel. 077-3982616) of Jan Arts (tel. 077-3982299).

SAM 2256

SAM 2257

SAM 2258

SAM 2259

SAM 2260

SAM 2264

SAM 2266

SAM 2267

SAM 2268

SAM 2278

stitchb61

stitchb65