Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Hartsvrienden

Dit is een artikel uit het blad Hartsvrienden van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Dit heeft de chirurg die Jan heeft geopereerd laten opstellen.

De nieuwsbrief ‘Hartsvrienden’ is een gemeenschappelijke uitgave van stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten.

Zie ook: http://www.rescar.nl/hartsvrienden.html