Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Inzegening St. Joriskapel 2012

Onder grote publieke belangstelling werd zondag 30 september de St. Joriskapel in Hegelsom ingezegend.
Deken De Graaf-Woutering zegende de kapel op de St. Jorisweg in.

De kapel is op initiatief van de Heemkundevereniging Hegelsom herbouwd. Deze werd in de jaren zestig afgebroken.
De Heemkundevereniging vond dat de kapel weer een plekje moest krijgen.