Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

 

Vervolg ontwikkeling Pluimveeteeltvakschool

In de jaren 1954 t/m 1957 werden de lessen gegeven op de Pluimveeteelt proefbedrijven in Horst-Hegelsom en in Maarheeze. Het aantal leerlingen in 1953 was 21, elk jaar groeide dit aantal. De lessen werden gegeven door:
– Dhr. A van Stratum, vooral praktijklessen,
– Dr. Meens, ziekteleer,
– Ir. Hendrickx, biologie en economie,
– Verkennis, eieren en broedproces,
– Ir. Bos, fokkerij,
– Ir. Mulder, voedingsleer,
– Ir. Peters, coƶperatie en handel,
– De Ponti, organisatie,
– Ir. Van de Bremer, fokkerij,
– L. van Rens, selectie lessen.

In 1958 werden de plannen voor de bouw van een zelfstandige school ontworpen.
Aantal leerlingen schooljaar 1958-1959:
– 42 leerlingen voor Voorlichter/selecteur klas.
– 56 leerlingen voor vermeerderaars klas.
Van de 41 leerlingen die examen deden slaagden er 21, 7 leerlingen moesten het selectie-examen overdoen. Dit was een drempelvak. 13 Leerlingen moesten afgewezen worden.
Ir. G.F. Dings werd aangesteld als leraar en in 1961 als Directeur.

Na de grote Landbouwtentoonstelling in Roemond, tussen 1961 en 1963, werden de eerste stallen gebouwd. In een van de stallen werden leslokalen gemaakt, ook de administratie kreeg hierin een plaatsje.
Mensen van het eerste uur waren: Ir. G. Dings directeur, Dhr. P. Scheres bedrijfsleider, Ir. Deckers theorieleraar, Mevr. Hofmans administratie. Verder werden ingehuurd Dr. Litjens gezondheidsdienst en diverse andere gastdocenten.
Het aantal leerlingen groeide en het personeelsbestand ook.

In 1964 werd het Hoofdgebouw met leslokalen en kantoren gebouwd aan de Stationsstraat in Hegelsom, de huidige standplaats.
De personele bezetting bestond toen uit 6 personen, waarvan 4 ambulante leraren.

(Klik HIER voor een kopie originele oprichtingsdocument.)