Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

 1934, Voetbalclub Hegelsom, www.vvhegelsom.nl

Men begon van alle kanten aan te dringen op oprichting van een voetbalclub. Ofschoon rector Debije in eerste instantie nog wat tegenwerkte, toonde hij toch initiatief door een aantal mensen te benoemen in een voorlopig bestuur. Op 30 juli 1934 vond er dan ook een oprichtingsvergadering plaats onder leiding van de eerste bestuursleden: A. van Stratum, P. Schobers, P. v.d. Rijdt, Albert Kellenaers, Louis Verheijen, P. Driessen en Theodoor Willems.
De R.K.V.V. Hegelsom kreeg in 1935 de beschikking over een speelveld aan de Langstraat. Ondanks de goede resultaten van het eerste elftal en de bereidheid van de vereniging om voor goede doeleinden wedstrijden te spelen, nam de belangstelling van de leden af. In januari 1937 werd wegens spelerstekort het tweede elftal uit de competitie teruggetrokken.
Door de genoemde verminderde belangstelling werd in de loop van 1947 besloten de vereniging tijdelijk op te heffen.
In 1941 werden ook nog vele verenigingen en stichtingen opgeheven omdat zij zich niet wilden conformeren aan de richtlijnen van het Directoraat voor niet-commerciële verenigingen, aangezien een dergelijke stap als een instemming met het sportbeleid van de bezetter werd gezien.
In de oorlogsjaren heersten er dus in het geheel geen passende omstandigheden om opnieuw met een voetbalclub in Hegelsom te starten.
Vrij snel na de oorlog werden er in de naburige dorpen weer wedstrijden georganiseerd. Ook een elftal uit Hegelsom deed daar aan mee. Na enige tijd wilde dit team ook aan de reguliere competitie gaan deelnemen. Op initiatief van Huub Dijckmans en Bert Willems, twee leden van dit team, werd de secretaris van de voetbalvereniging van voor de oorlog, meester L. Verheijen, benaderd. Zo vond er op 18 september 1946 in café Driessen aan de Hegelsomseweg een oprichtingsvergadering plaats.
De R.K.V.V. Hegelsom vierde in 1995 daarom het 50-jarig bestaan omdat men 1945 als jaar van oprichting beschouwt. Bij die gelegenheid werd een prachtig, met foto’s verlucht, jubileumboek uitgegeven met een goed overzicht van de geschiedenis van de club.