Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Champignonkwekerijen in Hegelsom

Naam/adres: Verstraaten Wim, St. Jorisweg 8
Periode: 1961 tot 1992
Oppervlakte: 5 cellen x 125 m²
Opbrengst:

Wim, Wies, Mariet en Petra Verstraaten.

Woning met champignonkwekerij.

Mest inzetten met gezamenlijke kwekers links midden Wim Verstraaten.

Champignons met de hand plukken.