Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1966, Yazoo H-66

 

Het jaar van oprichting is duidelijk aan de naam te zien: 1966 dus. De soos was gevestigd in het oude Jong-Nederlandlokaal. Ingang aan de kleine speelplaats, nu de tussenruimte tussen school en gemeenschapshuis, achter het podium van Zaal Debije.
De ruimte werd heringericht, voetbalnetten aan het plafond, oude tafels en stoelen er in. Er werd een bar gemaakt, met buffet, krukken en ook de jukebox ontbrak niet.
Nadat de plannen en voorbereidingen gereed waren werd een vergadering belegd met het kerkbestuur. Men had gedacht de soos “Yazoo 66” te noemen. De naam is afgeleid van het aan de Mississippi gelegen stadje Yazoo City. De toenmalige pastoor H. Jacobs vond dat aan de naam de letter H moest worden toegevoegd, als symbool voor Hegelsom. En aldus geschiedde.
Kort na de oprichting bezocht Jacques Buijssen de USA en bracht informatie mee over Yazoo City. Er werden contacten gelegd met de burgemeester en de sheriff en als het archief nog bestaat moet er nog correspondentie zijn met de burgemeester en plaatselijke verenigingen.
De eerste en enige voorzitter was Jan Geurts, Jeu Smits was penningmeester. De eerste secretaris was Huub van Rens. Verder hadden zitting als bestuursleden zonder speciale functie, Jacques Huijs, Anny Geurts en José Driessen. Secretaris Huub van Rens werd na enkele jaren opgevolgd door Jacques Buijssen, terwijl de overige bestuursleden voor en na werden afgelost door een nieuwere lichting. Jeu Smits, Jac Buijssen en Jan Geurts zijn echter blijven zitten tot eind 1970, waarna deze bestuursleden zitting hebben genomen in het reeds jaren functionerende ouderencomité van onze vereniging, waarin zitting hadden, Pater de Boer, Jacques Kuijpers en Frans Stappers.
De naam van ons clublokaal was “CASANOVA-BAR” alwaar op de vergunning van het “patronaat” alle dranken mochten worden verschud, hetgeen een prima inkomstenbron van de vereniging was, hoewel de prijzen toch echt wel aan de lage kant waren. De contributie werd zo laag mogelijk gehouden (ƒ 7,50) i.v.m. de aanvraag subsidie van de gemeente. De leden brachten toch al een en ander binnen via de consumpties. Deze contributie kon bijeen worden gespaard via een in het clublokaal hangende spaarkas. Het meerdere werd uitbetaald bij bijvoorbeeld de kermis van Horst.

“De Bar” zoals iedereen het lokaal noemde, was woensdag en zaterdagavond van 7 tot 12 open. Belangrijkste avond was de zaterdagavond. Iedereen van het bestuur had bij toerbeurt bardienst, en liet zich door vrijwilligers assisteren. Voor de bardienst werd een schema opgesteld. Op hoge feestdagen (Pasen, Pinksteren, Kerstmis) was “De Bar” gesloten, uit respect voor de kerkgangers. Maar weldra werd toch de bar geopend op bijvoorbeeld 2e kerstdag, 2e paasdag enz. Dit was voor Hegelsom een revolutionair gebeuren en niet iedereen van de ouderen was het hiermee eens.

Een van de kenmerkende activiteiten was de “puzzel van de week”. Jeu Smits maakte jaren lang elke week een puzzel, later ook samen met Huub van Rens. De puzzel kon door de leden worden opgelost. Het waren meestal puzzels waarbij iets geraden, geschat, geteld of gemeten moest worden. Voorbeeld: tel het aantal stippen op dit papier (en dat waren er dan 2078) of: hoe lang is het stuk garen? (bij elkaar gefrommeld en op het papier vastgeplakt (lengte 653cm) en ga zo maar door. De puzzel verscheen op het mededelingenbord en in de bijhangende bus konden oplossingen worden gedeponeerd. Van alle inzendingen werden een uitslag en klassement opgemaakt en wekelijks gepubliceerd. De puzzels werden letterlijk opgevreten en er werd in het klassement gestreden alsof het leven er van af hing. Jaarlijks werd een winnaar gehuldigd en voor de beste puzzelaar was er altijd een zeer fraaie prijs.
In het clublokaal gold een reglement. Met wel soms erg curieuze spelregels. Zo was het bijvoorbeeld ten strengste verboden met je achterwerk op een tafel te gaan zitten met de voeten op de stoel. En ook vrijerij in of buiten het lokaal was ten strengste verboden. Voor het geven van een kus (of de ontvangst daarvan) stond een boete van 25 ct. (kwartje). Het waren allemaal nette jongens en ze wilden absoluut geen geflikflooi. De voorzitter ging regelmatig buiten op controle om overtreders op de bon te slingeren.
Verschillende activiteiten werden georganiseerd, zoals: Meerdere uitstapjes met de bus (naar Altenahr), dansavonden in patronaat, voor eenieder toegankelijk (Teddy-Boys, Black Boys, enz, enz.), een jaarlijkse dropping, allerlei speurtochten (zowel ‘s nachts als ook overdag), voetbalwedstrijden tegen bevriende jongerensoosen, zoals Concordia 62, Jongeren Beweging Meerlo en Young Boys uit Horst , uitwisselings – avonden met JBM, Young Boys, Club “De” enz., deelname aan de zomeravondcompetitie (UVB), disco-avonden (toen al) met eigen disc-jockey Jac Buijssen (O.B. Bommel) en Hippen Harry (Hay Groenen), regelmatig optredens op clubavonden van orkesten in het clublokaal (Informers en Cracks) en op de overige clubavonden was er jukebox -muziek met de nieuwste popmuziek en clubkampioenschappen van kaarten, dammen, schaken, enz.

Yazoo H-66 is ook begonnen met het uitroepen van een jeugdprins Carnaval. Er is een vergadering geweest met de Carnavalsvereniging voor financiële ondersteuning voor het opzetten van de jeugdcarnaval. Waarschijnlijk ligt hier de oorsprong van de huidige Hegelsomse jeugdcarnaval.

De opvolgers van het bestuur misten de bezieling die de eerste bestuursleden hadden. Ze hebben de eer aan zichzelf gehouden en “De Bar” gesloten en de vereniging opgedoekt. Dat was in de 2e helft van 1971.